สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.096-8677644 , 065-0099070 Line ID : 0968677644


ซันสตาร์ ทราเวล ซันสตาร์ทราเวล บริการจัดนำเที่ยวภาคเหนือทุกจังหวัด พร้อมกิจกรรม และ ประชุมสัมมนา ในแบบกรุ๊ปส่วนตัว สำหรับคณะ ทัวร์เอเจนซี่ คณะศึกษาดูงาน ท่องเที่ยวประจำปีสำหรับบริษัท คณะประชุมสัมมนา กรุ๊ปครอบครัว กรุ๊ปคู่รัก รับคณะตั้งแต่ 2-500ท่าน พร้อมออกแบบเส้นทางเฉพาะกรุ๊ป เลือกวันเดินทางเองได้ไม่ต้องจอยกับคณะอื่น ราคาประหยัด บริการประทับใจ กับประสบการณ์กว่า 25 ปี
ติดต่อร่วมเดินทางกับเรา โทร.096-8677644 , 065-0099070 หรือ Line : 0968677644

 
T5 โปรแกรมทัวร์ เชียงราย-แม่สลอง สวนส้มธนาธร 3วัน 2คืน อัตราค่าบริการ 2-4 ท่าน ท่านละ 6,990 บาท 5-6 ท่าน ท่านละ 5,990 บาท 7-10 ท่านท่านละ 5,500 บาท

โปรแกรมทัวร์ เชียงราย-ดอยแม่สลอง สวนส้มธนาธร วัน 2 คืน (รหัส T5)

วัดร่องขุ่น-ไร่บุญรอด-วัดห้วยปลากั้ง-ปางช้างรวมมิตร-วัดร่องเสือเต้น-สวนส้มธนาธร-วัดท่าตอน - ดอยแม่สลอง-ไร่ชาฉุยฟง-วัดถ้ำปลา-ตลาดชายแดนแม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ

วันแรก          วัดร่องขุ่น-ไร่บุญรอด-วัดห้วยปลากั้ง-ปางช้างรวมมิตร-วัดร่องเสือเต้น-ไนท์บาร์ซาร์

เช้า                    รับสมาชิก ณ สนามบินเชียงราย หรือจุดนัดพบในตัวเมืองเชียงราย

10.00 .            นำท่านเดินทางถึงวัดร่องขุ่นตั้งอยู่ในอำเภอเมืองถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ต้องไปเมื่อไปเยือนเมื่อไปถึงจังหวัดเชียงราย สำหรับ วัดร่องขุ่น” วัดที่ออกแบบและก่อสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์” จิตรกรเรืองนามที่อุทิศตนสร้างวัดอันยิ่งใหญ่นี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา มีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางศิลปะและสถาปัตยกรรมที่แสนวิจิตรอลังการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน

11.00 .            นำท่านเดินทางถึงไร่บุญรอดเป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ เส้นทางเดียวกับวัดร่องขุ่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ ภายในไร่บุญรอดนอกจากจะมีแปลงปลูกข้าวบาเล่ของเบียร์สิงห์ซึ่งอยู่ด้านหน้าแล้ว ยังมีพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงไร่ชากว่า 600 ไร่  อีกทั้งยังปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดิน และพื้นที่จัดสวนดอกไม้ นานาพรรณ ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพ (รถจอด 3 จุด จอดหน้าไร่+จุดชมวิวไร่ชา+หอซิปไลน์) (ทัวร์ไม่รวมค่ารถรางและค่าเครื่องเล่น กรณีลูกค้าต้องการใช้บริการเพิ่มเติม)

12.30 .            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

14.00 .            ชมมหัสจรรย์มหาเจดีย์ 9 ชั้น ณ วัดห้วยปลากั้งเป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย์" ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา หลังคาสีแดงมีรูปปั้นมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์ เล็กๆ 12 ราศี วัดห้วยปลากั้งเป็นวัดซึ่งชาวบ้านนับถือและเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์ ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ ภายในเจดีย์เป็นที่ประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันหอมองค์ใหญ่ เจดีย์ 9 ชั้นนี้ มีชื่อว่า พบโชคธรรมเจดีย์

15.30 .            เดินทางไป ปางช้างกะเหรี่ยงรวมมิตร พาท่านสัมผัสปางช้างบรรยากาศริมแม่น้ำกก (ไม่รวมค่านั่งช้าง)

17.00 .            นำท่านเดินทางถึงวัดร่องเสือเต้นวัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านร่องเสือเต้น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และกำลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งศรัทธาที่ถูกพูดถึงในเรื่องของเอกลักษณ์ความงดงามทางสถาปัตยกรรม อันเกิดจากการสร้างสรรค์ศิลปินชาวบ้าน นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย  ไฮไลท์เด็ดของวัดแห่งนี้คือ "วิหารร่องเสือเต้น" ซึ่งความโดดเด่นของวิหารแห่งนี้อยู่ที่ศิลปะของตัววิหารที่สวยงามและมีเอกลักษณ์น่าจดจำ มีลักษณะเป็นศิลปะแนวประยุกต์ โดยใช้โทนสีน้ำเงินและสีฟ้าเป็นหลัก ที่ใช้เป็นสื่อแสดงถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นหลักความจริงตามเหตุและผล เปรียบเสมือนเป็นท้องฟ้าที่สดใส และไม่ว่าใครก็ตามที่ได้มาเห็น ต่างก็ตะลึงในพุทธศิลป์ที่สวยงามแปลกตาและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

18.00 .            นำท่านเข้าเที่ยวชมและช้อปปิ้งของฝาก สินค้าพื้นเมืองที่ ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย (อาหารเย็นตามอัธยาศัย)

19.30 .            นำสมาชิกเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงราย  ระดับ 3 ดาว)

วันที่สอง       น้ำพุร้อนป่าตึง–สวนส้มธนาธร – เชียงใหม่ – วัดท่าตอน-ตลาดชา-ดอยแม่สลอง

07.00 .            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

08.40 .            นำท่านเดินทางถึงน้ำพุร้อนป่าตึง เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่สวยงาม อุณหภูมิของน้ำ อยู่ระหว่าง 70–109 องศาเซลเซียส มีอาคารอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพบริเวณรอบๆบ่อน้ำร้อน สระน้ำและสวนสุขภาพ เพื่อให้ผู้ที่มาพักผ่อนได้อาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพที่สามารถรักษาโรคผิวหนัง โรคปวด ต่างๆ

10.00 .            นำท่านเดินทางเที่ยวชมสวนส้มธนาธร(สวนแปดท่าตอน)เป็นสวนส้มที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเชียงใหม่ ซึ่งสวนส้มธนาธรแห่งนี้ เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของคุณภาพ จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจของชาวเมืองฝางซึ่งเป็นเมืองต้นกำเนิดของส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งเลยทีเดียว ที่นี่ก่อตั้งขึ้นโดยคุณบัณฑูร จิระวัฒนากูล โดยเป็นสวนส้มที่สามารถปลูกส้มได้มากกว่า 10 สายพันธุ์ แต่ที่รู้จักกันดี คือ ส้มสายน้ำผึ้ง ส้มฟรีมองต์ธนาธร และปัจจุบันได้พัฒนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไป ชมสวนและชิมน้ำส้มสดๆ พร้อมกับเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กลับบ้าน นำท่านนั่งรถรางชมสวน

12.00 .            รับประทานอาหารกลางวันริมแม่น้ำมาว ณ ร้านอุ่นไอมาว (มื้อที่ 3)

14.30 .            นำท่านเดินทางเข้าชมวัดท่าตอนวัดท่าตอนเดิมเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานได้จาก วัตถุโบราณที่ค้นพบในบริเวณนี้ วัดท่าตอนยังเป็นสถาบันการศึกษาสำหรับพระภิกษุ สามเณร และเยาวชน เป็นศูนย์บำบัดยาเสพติด และสงเคราะห์ชาวเขา เป็นวัดที่มีทิวทัศน์งดงาม และเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50 ทางวัดได้ริเริ่มโครงการก่อสร้างเจดีย์แก้วเฉลิมพระเกียรติไว้บนยอดเขา ด้านบนมีจุดชมวิวซึ่งจะมองเห็นชุมชน ทุ่งนา และแม่น้ำกกไหลคดเคี้ยวอยู่เบื้องล่าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ดอยแม่สลองระหว่างทางแวะไร่องุ่นหอมแผ่นดิน (ตามอัธยาศัย)

17.30 .            นำท่านเดินทางเที่ยวชม “ตลาดชาบนดอยแม่สลอง ซึ่งที่ตลาดชาดอยแม่สลองแห่งนี้มีชาให้เลือกมากมายหลายประเภทครับ ทั้งชา อู่หลงก้านอ่อน ชาอู่หลงเบอร์ 12 ชาสี่ฤดู ชาโสม ชาข้าวหอม ชามะลิ ชาหมื่นลี้และชนิดอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งสรรพคุณของชาจะไม่แตกต่างกันมากนัก เช่นป้องกันโรคมะเร็ง ป้องกันโรคเบาหวาน ลดความอ้วน ซึ่งนอกจากจะเป็นยาแล้ว ชายังเป็นเครื่องดื่มที่ชาวจีนนิยมดื่มกันอีกด้วย

18.30 .            นำท่านเดินทางเช็คอินเข้าที่พัก เก็บสัมภาระ ก่อนรับประทานอาหารเย็นในที่พัก (มื้อที่ 4)(พัก ดอยหมอกดอกไม้ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า)

 

วันที่สาม       ไร่ชาฉุยฟง-วัดถ้ำปลา-ตลาดชายแดนแม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ

07.00 .            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

09.00 .            นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศแบบธรรมชาติที่  ไร่ชาฉุยฟงไร่ชาคุณภาพอันดับต้น ๆ ของไทย บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยไร่ชาสีเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา ตัวไร่ชาตั้งอยู่บนเนินเขาปลูกไล่ระดับลงมาเป็นขั้นบันได มีร้านชาเล็กๆ ตั้งอยู่คล้ายระเบียงยื่นไปในไหล่เขา สามารถจิบชาหอมกรุ่นและอิ่มหนำไปกับเมนูสารพัดชา พร้อมชื่นชมความงามของไร่ได้อย่างเต็มที่  จากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดถ้ำปลา หรือ วัดพุทธสถานถ้ำปลา โดย ถ้ำปลา มีลักษณะเป็นลำธารเล็ก ๆ ไหลออกจากใต้ภูเขาหินปูน ไหลทะลุผ่านภูเขาหลายเส้นทางโดยไหลออกทางหน้าปากถ้ำด้านทิศตะวันออกสายน้ำ เหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจาก น้ำตกห้วยเนี้ย

12.00 .               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวสุโขทัย (มื้อที่ 6)

13.00 .            นำท่านเดินช็อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ตลาดดอยเวา แม่สาย ชายแดนไทย-พม่า จำหน่ายสินค้านานาชนิด ประเภทอัญมณี พลอยสี ทับทิม หยก เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าแฟชั่นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า เสื้อกันหนาว  อาหารอบแห้ง เหล้า บุหรี่ ของเล่นเด็ก ผ้าห่ม ของใช้ ของกิน ขนม ฯลฯ ราคาตั้งแต่หลักสิบถึงหลักพัน ส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากประเทศจีน

15.30 .               นำท่านเดินทางไปที่เดียวแต่ได้เที่ยวชมวิวถึง 3 ประเทศเลยทีเดียวคือ ไทย ลาวและพม่าบริเวณ สามเหลี่ยมทองคำแห่งนี้ แรกเริ่มเดิมทีเป็นแหล่งขายยาเสพติดที่มีชื่อเสียงโด่งดังของโลกโดยการนำทองคำมาแลกกับฝิ่น เมื่อวันเวลาผ่านไป การกวาดล้างยาเสพติดมีมากขึ้นทำให้การค้าฝิ่นเริ่มหมดไปและถูกพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแทนจุดยอดนิยมที่นักท้องเที่ยวส่วนใหญ่พลาดไม่ได้คือ การถ่ายรูป โดยเฉพาะ บริเวณซุ้มประตูสามเหลี่ยมทองคำ

17.00 .               นำท่านแวะซื้อของฝาก แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว ที่ร้านขายของฝากทางเข้าสนามบิน  หลังจากที่ซื้อของฝากเรียบร้อยแล้วนำท่านส่งสนามบินเชียงรายด้วยความปลอดภัย พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ  2-4 ท่าน (รถเก๋งไม่มีไกด์)        ราคาท่านละ  6,990  บาท

อัตราค่าบริการ  5-6 ท่าน (รถ 6 ที่นั่งไม่มีไกด์)  ราคาท่านละ  5,990  บาท

อัตราค่าบริการ  7-10 ท่าน (รถตู้พร้อมไกด์)      ราคาท่านละ  5,500  บาท

(เดินทางช่วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คิดเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานี้ไม่มีออกบิลภาษี)

ที่พักระดับ 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม ดังนี้

โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอินน์รีสอร์ท /โรงแรมพิมานอินน์/โรงแรมธันยาอินน์

ที่พักระดับ ดาว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (กรุณาโทรเช็คราคา ราคาขึ้นอยู่กับวันที่และช่วงที่เข้าพัก)

เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท/โรงแรมแกรนด์วิสต้า/โรงแรมรสา บูทีค

อัตรานี้รวม

-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน  

-ค่าที่พัก  คืน  พักห้องละ 2 ท่าน  (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)

-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

-ค่าอาหาร มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม

-ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม                      

                            - ตั๋วเครื่องบินเดินทาง

                        -  ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

-  ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ

-  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีขอใบเสร็จ )

ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว,ประกันสุขภาพ

- ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

*** หมายเหตุ ***  การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น   ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็ม (PDF)

ทัวร์อื่น ๆ
 

Sunstar Travel พาคุณสัมผัสเมืองเหนือ อุ่นใจทุกเมื่อในทุกเส้นทาง กับบริการที่แสนประทับใจ
  ซันสตาร์ ทราเวล Sun Star Travel  
 
 
   
     
  ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 524504 ครั้ง  
  @CopyRight All Reserv 2019-2020, Sun Star Travel ,by : Sun Star Travel