สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 053-602620 (สายตรง) 096-8677644 Line ID : 0968677644

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 053-602620 (สายตรง) 096-8677644
 
C2 หลวงพ่อทันใจวัดดอยคำ-สวนสัตว์เชียงใหม่ ดอยสุเทพราชวรวิหาร-วัดบ้านเด่น ห้วยแม่สา - สถานีเกษตรดอยอ่างขาง-ถ้ำเชียงดาว-ม่อนแจ่ม-ไนท์บาร์ชาร์
อัตราค่าบริการ 2-4 ท่าน (รถเก๋ง) ราคาท่านละ 6,990 บาท
อัตราค่าบริการ 5-6 ท่าน (รถ 6 ที่นั่ง) ราคาท่านละ 5,990 บาท
อัตราค่าบริการ 7-10 ท่าน (รถตู้) ราคาท่านละ 5,500 บาท

โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ดอยสวย 3 วัน 2 คืน (รหัส C2)

ดอยคำ - สวนสัตร์เชียงใหม่ - ดอยสุเทพราชวงวิหาร - วัดบ้านเด่น - ดอยอ่างขาง - ฮิโนกิแลนด์ - ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว - ไนท์บาร์ซาร์

 

วันแรก     สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์–ดอยคำ–สวนสัตว์เชียงใหม่ –ดอยสุเทพ –ไนท์บาร์ซาร์

 

08.30 น.                ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเชียงใหม่ รับคณะนักท่องเที่ยวจากท่าอากาศยานเชียงใหม่

09.30 น.                พาคณะเที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์ งานจัดแสดงพันธุ์ไม้ต่างๆ จากทั่วโลกบนพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล พืชบางชนิดไม่สามารถพบเห็นได้ในเมืองไทยได้มารวมกันอยู่ ณ สถานที่แห่งเดียวกัน “ราชพฤกษ์” เป็นชื่อต้นไม้ประจำชาติ ถือเป็นไม้มงคลที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย เนื่องจากมีดอกเป็นพวงระย้า สีเหลืองสด อันเป็นสีแห่งพระพุทธศาสนา และนอกจากนี้สีเหลืองยังเป็นสีประจำวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ด้วยเหตุนี้ ราชพฤกษ์ จึงได้ถูกเลือกให้เป็นชื่อของงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549

11.00 น.                จากนั้นพาทุกท่านเดินทางมาถึง วัดพระธาตุดอยคำ  พาท่านแวะสักการะหลวงพ่อทันใจชื่อดังดพระธาตุดอยคำ แต่เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน และเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร บนวัดพระธาตุดอยคำ มีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ นอกจากนี้ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซึ่งมีความงดงาม

12.30 น.                พาทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยง บุพเฟ่ต์นานาชาติ ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น  (มื้อที่ 1)

13.30 น.                หลังจากรับประทานอาหารเสร็จพาทุกท่านมุ่งหน้าสู่ สวนสัตว์เชียงใหม่  (รวมเฉพาะค่าบัตรผ่านประตู) เป็นสวนสัตว์ในความดูแลขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นดอยสุเทพ บนถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีสัตว์อยู่ในสวนสัตว์จำนวนมาก เช่น เม่น นกยูง เสือโคร่ง เสือขาว กวาง แรด ฮิปโปเตมัส ช้าง หมี อีเห็น ยีราฟ และยังมีส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า ช่วงช่วง และ หลินฮุ่ย ทูตจากประเทศจีน

15.30 น.                พาทุกท่านเดินทางนมัสการ“พระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารดอยสูงแห่งนี้ยังสมบูรณ์ด้วยสภาพ ธรรมชาติทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่า โดยเฉพาะนก ประกอบกับการเดินทางเข้าถึงสะดวก เพราะเชิงดอยอยู่ห่างจาก ตัวเมืองเชียงใหม่เพียง 6 กิโลเมตร และบนเส้นทางขึ้นสู่ยอดดอยประมาณ 16 กิโลเมตร ก็มีสถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆ ให้เที่ยวชมได้ตลอด ดอยสุเทพ เดิมชื่อว่า “ดอยอ้อยช้าง” สำหรับดอยสุเทพที่เรียกกันในปัจจุบันนี้เป็น ชื่อที่ได้มาจาก “พระฤาษีวาสุเทพ” ซึ่งเคยบำเพ็ญตบะอยู่ที่เขาลูกนี้เมื่อพันกว่าปีมาแล้ว

18.30 น.                พาทุกท่านเดินทางถึง “เชียงใหม่ ไนท์บาร์ซาร์”หรือคนเมืองเชียงใหม่เรียกสั้น ๆ ว่า ไนท์บาซาร์ แหล่งตลาดนัดของยอดนักช้อปซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศตลาดนัดแห่งนี้อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีร้านอาหารทั้งอาหารฝรั่ง จีน ไทยซีฟู้ด มีหมดครับ ฝรั่งนิยมมาหาขอกินกันที่นี่เยอะทีเดียว นอกจากนี้ก็มีร้านของขาย ลานเบียร์ (อาหารเย็นตามอัธยาศัย รถจอดรอ 1 ชั่วโมงครึ่ง)

19.30 น.                พาทุกท่านกลับสู่ที่พักด้วยความปลอดภัยที่โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่

(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดาว)

 

วันที่สอง       ดอยอ่างขาง - สถานีเกษตรดอยอาง - บ้านขอบด้ง

07.30 น.                สมาชิกทุกท่านรับประทานอาหารพร้อมกัน (มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.                เดินทางออกสู่ดอยอ่างขาง

13.00 น.                รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)

14.00 น.                พาทุกท่านเข้าชม สถานีเกษตรดอยอ่างขาง ซึ่งที่เป็นศุนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขางได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 โดยเริ่มดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านพืชผัก ไม้ดอก ไม้ผลและผืชเครื่องดื่มเมืองหนาวเป็นอันดับแรก ต่อมาได้ทำการขยายผลการดำเนินงานไปในด้านหัตถกรรม จนสามารถดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พร้อมทั้งได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไป ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงดอยอ่างขาง มีพื้นที่รับผิดชอบดำเนินงาน 16,577 ไร่ (26.525 ตร.ม.) ครอบคลุมพื้นที่ส่งเสริมหลัก 5 หมู่บ้าน ได่แก่ บ้านนอแล บ้านขอบด้ง บ้านปางม้า บ้านคุ้ม และบ้านหลวงพร้อมเที่ยวชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป้นสถานีเกษตรที่ทดลองปลูกพืชผักและไม้เมืองหนาว มีสถานที่น่าสนใจได้แก่ สวนท้อ สวนบ๊วย แปลงปลูกผักกลางแจ้ง โรงเรือนกุหลาบ สวนแปดสิบเป็นแปลงปลูกดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงาม และยังมีโรงเรือนไม้ในร่มที่มีดอกไม้เมืองหนาวที่ออกดอกไม้สวยงามทุกฤดูกาล ลักษณะเป็นรูปแอ่งกระทะ สะภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าสนและป่าดิบ ดินอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,400 เมตร แม่น้ำที่สำคัญมีทั้งหมด 4 สาย คือ ห้วยแห้ง ห้วยว่าน ห้วยอ่างขาง และห้วยแม่เผอะ ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,400 เมตร ลักษณะดินสวนใหญ่เป็นดินชุดบ้านหลวง (Ban Luang Series) ดินร่วงเหนียว ดินชุดอ่างขาง (Angkhang Series) เป็นดินที่เกิดจากหินปูน หินเชลล์ ดินดาน สภาพของดินโดยรวมมีโครงสร้างดินดีพื้นที่มีความลาดชันสูงสภาพค่อนข้างเป็นกรต (pH 4.5-6.0) ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ 26.525 ตร.ม. (16,577ไร่) จากนั้นขึ้นจุดชมวิวบ้านขอบด้ง

18.00 น.    รับประทานอารเย็น ณ ตัวอำเภอฝาง (มื้อที่ 4)           

19.00 น.     พาสมาชิกเดินทางเข้าที่พัก ฝาง โมเดิร์น พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม      ฮิโนกิแลนด์–ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว–วัดบ้านเด่นสหรีศรีเมืองแกรน

07.30 น.                รับประทานอาหารพร้อมกัน ณ ร้านอาหารในที่พัก  (มื้อที่ 4)

09.00 น.                พาทุกท่านเข้าชม ฮิโนกิแลนด์ Hinoki Land ไชยปราการ ประเทศญี่ปุ่นขนาดย่อในเชียงใหม่สถานที่จำลองเมืองสำคัญต่างๆในประเทศญี่ปุ่น โอบล้อมไว้ด้วยภูเขาและป่าไม้พืชนานาพรรณที่ช่วยสร้างชุ่มชื่น ที่นี่ให้บรรยากาศเมืองญี่ปุ่น

12.00 น.                รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 5)

13.00 น.               พาทุกท่านแวะเที่ยวชม ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว เป็นปานช้างที่ก่อตั้งขึ้นมานานแล้ว แต่เดิมเป็นช้างที่ใช้สำหลับลากไม้ ต่อมามีการปิดสัมปาทานป่าไม้ จึงนำช้างมาบริการนักท่องเที่ยวและกลายมาเป็นปานช้างเพื่อการท่องเที่ยวในที่สุด สถานที่โดยรอบปางช้างค่อนข้านสวยงามเนื่องจากมีทั้งป่าไม้และลำน้ำปิง อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของคนรักช้าง ในพื้นที่ที่ถูกโอบล้อมไปด้วนหมู่ไม้เขียวชอุ่มและขุนเขาสูงชัน ขนาบข้างด้วยสายน้ำปิง ไหลระเรื่อยในดินแดนต้นน้ำ บรรยากาศของศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว จึงดูสงบร่มรื่นในแดล้อมของกลิ่นอายธรรมชาติ ทำให้ผู้คนมาเยือนคล้ายเดินทางย้อนกลับไปพบเจอกับหมู่บ้านช้างในอดีตอันห่างใกลจนอาจกล่าวได้ว่า ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาวแห่งนี้เป็นปางช้างที่มีบรรยากาศสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือ

15.30 น.                วัดบ้านเด่นสหรี ศรีเมืองแกรน " วัดบ้านเด่น " นอกจากจะแวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงามแล้ว ที่ตั้งของวัดยังอยู่ในเขตเมือง เก่าโบราณที่เรียกว่า เมืองแกน ชาวบ้านเลย เรียกชื่อวัดนี้เต็มๆ ว่า " วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน " เป็นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2437 ครูบาเทือง นาถสิโล เจ้าอาวาสได้ทำการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ ให้มีความวิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิลปะ สถาปัตยกรรมไทยล้านนา จุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่สิ่งปลูกสร้างที่มีความสวยงาม วิจิตรตระการตา ซึ่งครูบาเทืองมีความตั้งใจ ว่าจะให้เป็นศาสนสถานที่งดงาม แฝงด้วยคติธรรม เป็นอุบายในการดึงคนเข้าวัดเพื่อการขัดเกลาจิตใจ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจมากกว่า การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยภายในวัดประกอบไปด้วย อุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้าน พระวิหารสถูปเจดีย์ ศาลาที่ประดิษฐานพระสำคัญๆของไทย ( องค์จำลอง ) โดยท่านตั้งใจว่าจะให้เป็นศาสนาสถานที่งดงามแฝง ด้วยคติธรรม เป็นอุบายในการดึงคนเข้าวัดเพื่อการขัดเกลาจิตใจเพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจ มากกว่าการประกอบ พิธีกรรมทางศาสนา และด้วยความที่ครูบาเทืองเป็นพระที่มีปฏิทาจึง ได้รับความเลื่อมใสสรัทธา จากผู้คนทั่วไป ร่วมถวายปัจจัยสมทบทุนสร้างศาสนสถานที่สวยงามและยิ่งใหญ่และกลายเป็นที่รู้จักในเวลาไม่นาน

17.30 น.                ส่งคณะทุกท่านถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ 2-4 ท่าน (รถเก๋ง) ราคาท่านละ  6,990 บาท

อัตราค่าบริการ 5-6 ท่าน (รถ 6 ที่นั่ง) ราคาท่านละ  5,990 บาท

อัตราค่าบริการ 7-10 ท่าน (รถตู้) ราคาท่านละ  5,500 บาท

(เดินทางช่วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คิดเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานี้ไม่มีออกบิลภาษี)  

ที่พักระดับ 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม  สามารถเลือกที่พักได้ดังนี้

โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น/โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ/โรงแรมเมย์ฟลาวเว่อร์

 

ที่พักระดับ 4 ดาว  มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (กรุณาโทรเช็คราคา ราคาขึ้นอยู่กับวันที่และช่วงที่เข้าพัก)

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว/โรงแรมฮอลิเดย์อินน์/โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่

 

 

อัตรานี้รวม

-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน  

-ค่าที่พัก  2 คืน  พักห้องละ 2 ท่าน  (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)

-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

-ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม

-ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม                             

- ตั๋วเครื่องบินเดินทาง

-  ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

-  ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ

-  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีขอใบเสร็จ )

- ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว

  • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

*** หมายเหตุ ***  การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น   ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

บ้านแม่กำปอง

บ้านแม่กำปอง

บ้านแม่กำปอง

ทัวร์อื่น ๆ

C1 เชียงใหม่ ขายดี หอคำหลวง พระธาตุดอยคำ ม่อนแจ่ม ดอยอินทนนท์

2-4 ท่าน 5,500 บาทต่อท่าน
5-6 ท่าน 5,250 บาทต่อท่าน
7-10 ท่าน 4,990 บาทต่อท่าน

C2 หลวงพ่อทันใจวัดดอยคำ-สวนสัตว์เชียงใหม่ ดอยสุเทพราชวรวิหาร-วัดบ้านเด่น ห้วยแม่สา - สถานีเกษตรดอยอ่างขาง-ถ้ำเชียงดาว-ม่อนแจ่ม-ไนท์บาร์ชาร์

อัตราค่าบริการ 2-4 ท่าน (รถเก๋ง) ราคาท่านละ 6,990 บาท
อัตราค่าบริการ 5-6 ท่าน (รถ 6 ที่นั่ง) ราคาท่านละ 5,990 บาท
อัตราค่าบริการ 7-10 ท่าน (รถตู้) ราคาท่านละ 5,500 บาท

C3 เชียงใหม่ วันเดอร์แลนด์ ม่อนแจ่ม บ้านถวาย ดอยสุเทพ ไร่สตอเบอร์รี่ น้ำพุร้อนสันกำแพง เวียงกุมกาม

2-4 ท่าน 4,990 บาทต่อท่าน
5-6 ท่าน 4,750 บาทต่อท่าน
7-10 ท่าน 4,500 บาทต่อท่าน

C4 เชียงใหม่แอดเวนเจอร์ ปางช้างแม่สา ม่อนแจ่ม จังเกิลโคสเตอร์ แม่กำปอง กิ่วฝิ่น ดอยสุเทพ 3 วัน 2 คืน

2-4 ท่าน 5,500 บาทต่อท่าน
5-6 ท่าน 5,250 บาทต่อท่าน
7-10 ท่าน 4,990 บาทต่อท่าน
 

Sunstar Travel พาคุณสัมผัสเมืองเหนือ อุ่นใจทุกเมื่อในทุกเส้นทาง กับบริการที่แสนประทับใจ
  ซันสตาร์ ทราเวล Sun Star Travel  
 
 
   
     
  ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 424124 ครั้ง  
  @CopyRight All Reserv 2019-2020, Sun Star Travel ,by : Sun Star Travel