สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.096-8677644 , 065-0099070 Line ID : 0968677644


ซันสตาร์ ทราเวล ซันสตาร์ทราเวล บริการจัดนำเที่ยวภาคเหนือทุกจังหวัด พร้อมกิจกรรม และ ประชุมสัมมนา ในแบบกรุ๊ปส่วนตัว สำหรับคณะ ทัวร์เอเจนซี่ คณะศึกษาดูงาน ท่องเที่ยวประจำปีสำหรับบริษัท คณะประชุมสัมมนา กรุ๊ปครอบครัว กรุ๊ปคู่รัก รับคณะตั้งแต่ 2-500ท่าน พร้อมออกแบบเส้นทางเฉพาะกรุ๊ป เลือกวันเดินทางเองได้ไม่ต้องจอยกับคณะอื่น ราคาประหยัด บริการประทับใจ กับประสบการณ์กว่า 25 ปี
ติดต่อร่วมเดินทางกับเรา โทร.096-8677644 , 065-0099070 หรือ Line : 0968677644

 
T1 เชียงใหม่ เชียงราย ดอยสุเทพ เขื่อนแม่สรวย ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมทัวร์ เชียงใหม่ – เชียงราย - ภูชี้ฟ้า 3 วัน 2 คืน  (รหัส T1)

ดอยสุเทพ  - วัดพระธาตุดอยคำ – พระตำหนักภูพิงค์-วัดอุโมงค์

น้ำพุร้อนแม่ขะจาน – วัดร่องขุ่น – ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องเสือเต้น

 

วันที่หนึ่ง      หอคำหลวง  พระธาตุดอยคำ – ดอยสุเทพ – พระตำหนักภูพิงค์ – วัดอุโมงค์

เช้า                    รับสมาชิกที่สนามบินเชียงใหม่ หรือ จุดนัดพบในตัวเมืองเชียงใหม่ ก่อนพาคณะเที่ยว อุทยานหลวงราชพฤกษ์ งานจัดแสดงพันธุ์ไม้ต่างๆ จากทั่วโลกบนพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล พืชบางชนิดไม่สามารถพบเห็นได้ในเมืองไทยได้มารวมกันอยู่ ณ สถานที่แห่งเดียวกัน ราชพฤกษ์ เป็นชื่อต้นไม้ประจำชาติ ถือเป็นไม้มงคลที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย เนื่องจากมีดอกเป็นพวงระย้า สีเหลืองสด อันเป็นสีแห่งพระพุทธศาสนา และนอกจากนี้สีเหลืองยังเป็นสีประจำวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช พระมหากษัตริย์ลำดับที่ แห่งราชวงศ์จักรี ด้วยเหตุนี้ ราชพฤกษ์ จึงได้ถูกเลือกให้เป็นชื่อของงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549

ก่อนพาท่านเดินทางขึ้นนมัสการหลวงพ่อทันใจที่ วัดพระธาตุดอยคำชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์หลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมาขอพร บนบาน แล้ว ประสบความสำเร็จและได้เดินทางกลับมาถวายดอกมะลิเพื่อแก้บน

12.00 .            พาทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

13.30  น.            นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ  เชิงดอยอยู่ห่างจาก ตัวเมืองเชียงใหม่เพียง 6 กิโลเมตร และบนเส้นทางขึ้นสู่ยอดดอยประมาณ 16 กิโลเมตร ก็มีสถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆ ให้เที่ยวชมได้ตลอด ดอยสุเทพ เดิมชื่อว่า ดอยอ้อยช้าง” สำหรับดอยสุเทพที่เรียกกันในปัจจุบันนี้เป็น ชื่อที่ได้มาจาก พระฤาษีวาสุเทพ” ซึ่งเคยบำเพ็ญตบะอยู่ที่เขาลูกนี้เมื่อพันกว่าปีมาแล้ว จากนั้นพาท่านเที่ยวชมพระตำหนักภูพิงค์ เป็นที่ประทับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรม ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงงาน และเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตภาคเหนือ รวมทั้งเพื่อรับรองพระราชอาคันตุกะที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยในโอกาสต่างๆ การที่ทรงเลือกสร้างที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีอากาศเย็นสบาย ภูมิประเทศสวยงาม อีกทั้งเคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน ผู้คนพลเมืองยังดำรงรักษาจารีตขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไว้

16.00 .            วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)  มีจุดที่น่าสนในหลายจุด อาทิ อุโมงค์ใต้พระเจดีย์ 700 ปี ที่มีความแปลกแบบที่ไม่สามารถพบเห็นได้จากวัดทั่วไป โดยเป็นอุโมงค์ที่เชื่อมต่อกันถึง อุโมงค์ ด้านนอกอุโมงค์มีลานเศียรพระพุทธรูปสกุลช่างพะเยาที่ให้ความรู้สึกขลังยามที่เดินชม นอกจากนั้นยังมีหอธรรมโฆษณ์ พิพิธภัณฑ์ เสาอโศกจำลอง ลานธรรม เกาะกลางน้ำทำบุญให้อาหารปลาฯ รายล้อมไปด้วยความร่มรื่นและสถานที่ปฏิบัติทางสงฆ์

18.00.             รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 2)

19.00.             พาทุกท่านกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่

(พักโรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น  ในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า)

วันที่สอง       เชียงใหม่  เชียงราย น้ำพุร้อนแม่ขะจาน  เขื่อนแม่สรวย  วัดร่องขุ่น  ภูชี้ฟ้า

07.00 น. อรุณสวัสดิ์พร้อมกาแฟหอมกรุ่นสักถ้วยพร้อมรับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

08.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงราย

10.00 น             พาคณะแวะชม น้ำพุร้อนแม่ขะจาน เป็นเป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สามารถต้มไข่สุกได้ภายในเวลา 3นาที  ซึ่งเป็นจุดพักรถระหว่างทางจาก เชียงใหม่-เชียงราย และมีตลาดจำหน่ายของที่ระลึก เช่น เสื้อผ้า ผ้าฝ้ายทอพื้นเมือง เครื่องประดับ ไม้แกะสลัก มีร้านอาหาร ร้านชากาแฟ ให้แวะชิม 

11.30 น.            แวะรับประทานอาหารเที่ยง ณ เขื่อนแม่สรวยบรรยากาศริมน้ำเย็นสบาย  (มื้อที่ 4)

13.00 น.            พาท่านชมความงดงามของวัดร่องขุ่น  เป็นวัดที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินของจังหวัดเชียงราย เพื่อมุ่งสร้างงานพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองและประกาศความยิ่งใหญ่ต่อคนทั้งโลกเพื่อถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติในนาม "White Temple" ระยะเวลาในการสร้างนั้นไม่มีกำหนดจนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งได้วางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้วทั้งลูกศิษย์ที่สานต่อและทุนทรัพย์ ประชาชนคนไทยต้องหาโอกาสสักครั้งเพื่อมาชมวัดร่องขุ่น ให้ได้

17.30 น.            สมาชิกเดินทางมาถึงภูชี้ฟ้าเข้าสู่ที่พัก ณ รีสอร์ทบนภูชี้ฟ้า  ให้ท่านอาบน้ำแต่งตัวให้สดชื่นพร้อมชมพระอาทิตย์ตกตอนเย็น

19.00 น.            สมาชิกพร้อมกัน ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท ( มื้อที่ 5 ) (พักภูหมอกดอกไม้รีสอร์ท ภูชี้ฟ้า หรือเทียบเท่า) **ที่พักบนภูชี้ฟ้าจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็น**

วันที่สาม        ภูชี้ฟ้า   กะเหรี่ยงรวมมิตร วัดห้วยปลากั้ง  วัดร่องเสือเต้น ร้านกาแฟริมน้ำกก

05.00 น.            อรุณสวัสดิ์บนดินแดนที่หนาวเหน็บแต่สวยเกินบรรยายพาท่านขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าโดยรถสอง

แถวท้องถิ่นพร้อมชมทะเลหมอกให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บนสวรรค์ให้ท่านถ่ายรูปได้อย่างเพลิดเพลินจากนั้นกลับมาที่พักให้ท่านพักผ่อนเดินเล่นตามอัธยาศัย

07.30น.             รับประทานอาหารพร้อมกัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  (มื้อที่ 6) หลังอาหารสมาชิกพักผ่อนตามอัธยาศัย

09.00 น.            เดินทางกลับสู่ในตัวเมืองเชียงราย

12.00 น.            รับประทานอาหารเที่ยง  ณ ร้านน้ำเงี้ยว ข้าวซอย  (มื้อที่ 7)

13.00 น.            ออกทางเดินไปปางช้างรวมมิตรมีช้างหลายเชือกเลือกให้เราใช้บริการเพื่อนั่งชมธรรมชาติริมน้ำกก      พร้อมกับชมวิถีชีวิตชนเผ่าต่างๆในลุ่มน้ำกก (ไม่รวมค่าตั๋วนั่งช้าง)

14.30 น.             เดินทางสู่วัดห้วยปลากั้งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่โบราณและได้รับการกล่าวขานจากผู้ศรัทธาทั่วสารทิศถึง

ความงดงามอลังการและเป็นศูนย์รวมใจพุทธศาสนิกชน โดยมีญาติโยมทั้งประชาชน บุคคลที่มีชื่อเสียง ข้าราชการ นายทหาร นายตำรวจ นักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองท้องถิ่น ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา คณะผู้จัดละคร หน่อง-อรุโณชา ภาณุพันธ์ ศิลปินดารานักร้อง นักแสดงชื่อดัง อั้ม-พัชราภา

16.00 น.            จากนั้นพาคณะเข้าเที่ยวชมวิหารสีฟ้าที่วัดร่องเสือเต้นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของเชียงราย  ก่อนพาคณะแวะจิบกาแฟพร้อมชมวิวริมแม่น้ำกกที่ร้านกาแฟมโนรมย์ พร้อมถ่ายรูปกับมุมเก๋ๆภายในร้าน (ตามอัธยาศัย)

17.30น.             พาท่านแวะซื้อของฝาก แคบหมู ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม หมูยอ ฯลฯ ราคาถูกของฝากราคาถูกที่ร้านนันทวัน

18.00 น. พาท่านส่งที่สนามบินเชียงราย  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ  2-3  ท่าน       (รถเก๋งไม่มีไกด์) ราคาท่านละ  6,990 บาท

อัตราค่าบริการ  4-5  ท่าน (รถ 6 ที่นั่งไม่มีไกด์) ราคาท่านละ  6,500 บาท

อัตราค่าบริการ  6-9  ท่าน      (รถตู้พร้อมไกด์)  ราคาท่านละ  5,990 บาท

(เดินทางช่วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คิดเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานี้ไม่มีออกบิลภาษี)  

อัตรานี้รวม

-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน  

-ค่าที่พัก  คืน  พักห้องละ 2 ท่าน  (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)

-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

-ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม

-ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

อัตรานี้ไม่รวม                      

                            - ตั๋วเครื่องบินเดินทาง

                        -  ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

-  ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ

-  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีขอใบเสร็จ )

ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว,ประกันสุขภาพ

- ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

*** หมายเหตุ ***  การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น   ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

 

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็ม (PDF)

ทัวร์อื่น ๆ
 

Sunstar Travel พาคุณสัมผัสเมืองเหนือ อุ่นใจทุกเมื่อในทุกเส้นทาง กับบริการที่แสนประทับใจ
  ซันสตาร์ ทราเวล Sun Star Travel  
 
 
   
     
  ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 566159 ครั้ง  
  @CopyRight All Reserv 2019-2020, Sun Star Travel ,by : Sun Star Travel