สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 053-602620 (สายตรง) 096-8677644 Line ID : 0968677644

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 053-602620 (สายตรง) 096-8677644
 
A5 สวนดอกไม้ดอยตุง-จุดชมวิวดอยช้างมูบ-จุดชมวิวดอยผาฮี้-ไร่ชาฉุยฟง-ไร่องุ่นหอมแผ่นดินสวนส้มธนาธร-วัดท่าตอน-ดอยแม่สลอง-หมู่บ้าน5ชนเผ่า-ไร่บุญรอด-วัดร่องขุ่น-วัดร่องเสือเต้น
2-4 ท่าน (รถเก๋ง/รถ6ที่นั่ง) ราคาท่านละ 6,550 บาท
5-10 ท่าน (รถตู้) ราคาท่านละ 5,990 บาท

โปรแกรมทัวร์ เชียงราย สวนส้มธนาธร แม่สลอง ดอบช้างมูบ ผาฮี้  3วัน 2คืน A5

สวนดอกไม้ดอยตุง-จุดชมวิวดอยช้างมูบ-จุดชมวิวดอยผาฮี้-ไร่ชาฉุยฟง-ไร่องุ่นหอมแผ่นดินสวนส้มธนาธร-วัดท่าตอน-ดอยแม่สลอง-หมู่บ้าน5ชนเผ่า-ไร่บุญรอด-วัดร่องขุ่น-วัดร่องเสือเต้น

 

วันแรก สวนดอกไม้ดอยตุง-จุดชมวิวดอยช้างมูบ-จุดชมวิวดอยผาฮี้-ไร่ชาฉุยฟง

เช้า                          รับสมาชิกที่สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง

10.30                      นำท่านเดินทางเที่ยวชม“พระตำหนักดอยตุง”เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2530 เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มี พระชนมายุ 88 พรรษา โดยก่อนหน้านั้นมีพระราชกระแสว่า หลังพระชนมายุ 90 พรรษา จะไม่เสด็จไปประทับที่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำนักงาน ราชเลขานุการในพระองค์ จึงได้เลือกดอยตุง ซึ่งมีทิวทัศน์สวยงามและยังมีสวนดอกไม้เมืองหนาว ในหุบเขา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 เดิมมีพื้นที่ 12 ไร่ มีการปลูกดอกไม้หมุนเวียนสลับ ให้ออกดอกไม่ ซ้ำกัน ตลอดสามฤดู ล้อมรอบประติมากรรมชื่อ "ความต่อเนื่อง" เป็นรูปเด็กยืนต่อตัวที่กลางสวน นอกจากนี้ ยังจัดแต่งสวนหิน ซึ่งประดับด้วย หินภูเขากลมเกลี้ยงขนาดใหญ่ สวนน้ำอุดมด้วยไม้น้ำพันธุ์ต่างๆ บัว และสวนปาล์มที่รวบ รวมปาล์มไว้มากมายในพื้นที่ 13 ไร่ สวนแม่ฟ้าหลวงจึงมีพื้นที่ทั้งสิ้น 25 ไร่

12.00                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวพระตำหนักดอยตุง (มื้อที่ 1)

14.00                      นำท่านชม “สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง”หรือสวนรุกขชาติดอยช้างมูบ อยู่บริเวณดอยช้างมูบซึ่งเป็นจุดสูงสุดของดอยตุง เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้ตระกูลกุหลาบพันปีไว้มากที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ยังมีกล้วยไม้ป่า กล้วยไม้ดิน และรองเท้านารี พญาเสือโคร่ง(ซากุระเมืองไทย) มีลานชมวิวต่าง ๆ เช่น ลานรุ่งอรุณ ลานอัสดง จุดส่องสามแคว้น (ไทย-พม่า-ลาว) ซึ่งถัดไปเล็กน้อยจะเห็นตำรวจตระเวณชายแดนตั้งค่ายดูแลความเรียบร้อยอยู่ และบริเวณลานน้ำพระราชหฤทัยสมเด็จย่า ซึ่งจะมีต้นกุหลาบพันปีสีแดงสด และต้นไม้ขนาดใหญ่อายุนับร้อยปี อยู่ภายใต้การดูแลของประชาชนชาวเขาในพื้นที่ ทำให้ชาวเขาได้รับโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวตามพระราชดำริของสมเด็จย่าที่ทรงตั้งพระทัยไว้

15.00                      นำท่านชมวิว จุดชมวิวไทย-พม่า ที่ “ดอยช้างมูบ”เป็นที่ตั้งของสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 บนพื้นที่ 250 ไร่ บริเวณทางเข้าของสวน มีพระสถูปช้างมูบตั้งอยู่บนหินขนาดใหญ่ ซึ่งมีลักษณะเหมือนช้างหมอบ เป็นเจดีย์ขนาดเล็กที่เก่าแก่ อายุประมาณ 100 กว่าปี ซึ่งน่าจะเป็นที่มาของชื่อดอยแห่งนี้ จากนั้นนำท่านชมวิวร้านกาแฟที่ “ดอยผาฮี้”ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่าที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย และยังเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย นอกจากแวะมาจิบเครื่องดื่ม กาแฟรสชาติเยี่ยม  และได้ทานอาหารแล้ว ความพิเศษของร้านกาแฟภูผาฮี้ คือ วิวของร้านที่สวยงามมองเห็นทิวเขาที่เรียงรายเบื้องหน้า มีมุมนั่งเล่นเก๋ๆ ชมวิวห้อยขา จิบกาแฟ

17.30                      นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศแบบธรรมชาติที่ ไร่ชาฉุยฟงไร่ชาคุณภาพอันดับต้น ๆ ของไทย บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยไร่ชาสีเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา ตัวไร่ชาตั้งอยู่บนเนินเขาปลูกไล่ระดับลงมาเป็นขั้นบันได มีร้านชาเล็กๆ ตั้งอยู่คล้ายระเบียงยื่นไปในไหล่เขา สามารถจิบชาหอมกรุ่นและอิ่มหนำไปกับเมนูสารพัดชา พร้อมชื่นชมความงามของไร่ได้

18.30                      รับประทานอาหาร พร้อมชมพระอาทิตตกรมแม่น้ำกก (มื้อที่ 2)หลังจากที่รับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางเช็คอินเข้าที่พีก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

(พักโรงแรมไดม่อนปาร์คอินน์ รีสอร์ท  )

 

วันที่สอง ไร่องุ่นหอมแผ่นดิน-สวนส้มธนาธร-วัดท่าตอน-ตลาดชา-ดอยแม่สลอง

07.00 น.                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 3)

09.30                นำท่านเดินทางถึงไร่องุ่น หอมแผ่นดิน จะมีทั้งในส่วนของไร่องุ่น ห้องอาหาร ห้องกาแฟ และร้านขายของฝาก ภายในบริเวณกว้างขวางตกแต่งแต่ละมุมได้สวยมีความเป็นระเบียบแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ชัดเจน มีมุมสำหรับถ่ายภาพสวยงามหลายจุด มี Wifiรายการอาหารมีให้เลือกเยอะพอสมควรรวมถึงเครื่องดื่มชา กาแฟ น้ำผลไม้ปั่นต่างๆ เป็นร้านอาหารในอำเภอแม่อายที่น่าสนใจมาก(ตามอัธยาศัย)

10.30                นำท่านเดินทางเที่ยวชมสวนส้มธนาธร เป็นสวนส้มที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเชียงใหม่ ซึ่งสวนส้มธนาธรแห่งนี้ เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของคุณภาพ จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจของชาวเมืองฝางซึ่งเป็นเมืองต้นกำเนิดของส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งเลยทีเดียว ที่นี่ก่อตั้งขึ้นโดยคุณบัณฑูร จิระวัฒนากูล โดยเป็นสวนส้มที่สามารถปลูกส้มได้มากกว่า 10 สายพันธุ์ แต่ที่รู้จักกันดี คือ ส้มสายน้ำผึ้ง ส้มฟรีมองต์ธนาธร และปัจจุบันได้พัฒนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไป ชมสวนและชิมน้ำส้มสดๆ พร้อมกับเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กลับบ้าน นำท่านนั่งรถรางชมสวน (สวนแปดท่าตอน)

12.00                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมแม่น้ำกกในอำเภอท่าตอน (มื้อที่ 4)

13.00                      นำท่านเดินทางเข้าชมวัดท่าตอนวัดท่าตอนเดิมเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานได้จาก วัตถุโบราณที่ค้นพบในบริเวณนี้ วัดท่าตอนยังเป็นสถาบันการศึกษาสำหรับพระภิกษุ สามเณร และเยาวชน เป็นศูนย์บำบัดยาเสพติด และสงเคราะห์ชาวเขา เป็นวัดที่มีทิวทัศน์งดงาม และเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50 ทางวัดได้ริเริ่มโครงการก่อสร้างเจดีย์แก้วเฉลิมพระเกียรติไว้บนยอดเขา ด้านบนมีจุดชมวิวซึ่งจะมองเห็นชุมชน
ทุ่งนา และแม่น้ำกกไหลคดเคี้ยวอยู่เบื้องล่าง

16.00                      นำท่านเดินทางเยี่มยมชม “ตลาดชา”บนดอยแม่สลอง ซึ่งที่ตลาดชาดอยแม่สลองแห่งนี้มีชาให้เลือกมากมายหลายประเภทครับ ทั้งชา อู่หลงก้านอ่อน ชาอู่หลงเบอร์ 12 ชาสี่ฤดู ชาโสม ชาข้าวหอม ชามะลิ ชาหมื่นลี้และชนิดอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งสรรพคุณของชาจะไม่แตกต่างกันมากนัก เช่นป้องกันโรคมะเร็ง ป้องกันโรคเบาหวาน ลดความอ้วน ซึ่งนอกจากจะเป็นยาแล้ว ชายังเป็นเครื่องดื่มที่ชาวจีนนิยมดื่มกันอีกด้วย

17.00                      นำท่านชม “พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี”สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นบนยอดดอยแม่สลอง ตั้งอยู่บนยอดดอยสูงสุดของดอยแม่สลอง ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 4 กม. พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดที่ระดับความสูง 1,500 ม. เหนือหมู่บ้านสันติคีรี ห่างจากหมู่บ้าน 4 กม. พระบรมธาตุฯ สร้างแล้วเสร็จเมื่อราวปี พ.ศ. 2539 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า

18.30 น.                นำท่านเดินทางเช็คอินเข้าที่พัก เก็บสัมภาระ(อาหารเย็นตามอัธยาศัยที่ห้องอาหารดอยหมอกดอกไม้)

(พัก ดอยหมอกดอกไม้ รีสอร์ท)

 

วันที่สามหมู่บ้าน5ชนเผ่า-ไร่บุญรอด-วัดร่องขุ่น-วัดร่องเสือเต้น

07.00 น.                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

10.00                      นำท่านเดินทางเที่ยวชมหมู่บ้านกะเหรี่ยง5ชนเผ่าบ้านป่าอ้อเริ่มก่อตั้งประมาณ 20 ปีที่แล้ว โดยในระยะแรกชุมชนมีการจัดทำโครงการเกษตรแบบยั่งยืน คือการปลูกผัก เลี้ยงวัวควายต่อมาได้ชักจูงชาวเขาเผ่าต่างๆ มาทำงาน และปลูกบ้านของแต่ละชนเผ่ารวมกัน 5 เผ่า คือ อาข่า เย้า ลาหู่ ปะหล่อง กะเหรี่ยงคอยาวแต่ละชุมชนดำเนินวิถีชีวิตของแต่ละเผ่า มีวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละเผ่า แต่ละชนเผ่าจะนับถือบรรพบุรุษตนเอง นับถือศาสนาพุทธและคริสต์ ต่อมาได้พัฒนาหมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรรวมหมู่บ้านชาวเขาชุมชน มีการประกอบอาชีพหลักคือการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และทำการฝีมือเย็บปักถักร้อย ทอผ้า เพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้เสริมสำหรับชุมชน

11.30                      รับประทานอาหารกลางวันณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)

13.30                      นำท่านเดินทางถึง“ไร่บุญรอด”เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ เส้นทางเดียวกับวัดร่องขุ่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ ภายในไร่บุญรอดนอกจากจะมีแปลงปลูกข้าวบาเล่ของเบียร์สิงห์ซึ่งอยู่ด้านหน้าแล้ว ยังมีพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงไร่ชากว่า 600 ไร่  อีกทั้งยังปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดิน ทั้งไม้ผล อาทิ พุทรา มะเฟือง สตรอเบอรี่ มะเขือเทศ ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง กระท้อน พืชสวนมีชาพันธุ์อู่หลง มะนาวหม่อนว่ากันว่ามะเขือเทศที่ไร่บุญรอด รสชาติ หวานและกรอบมากอีกทั้งยังมีการทำฟาร์มปศุสัตว์ เลี้ยงวัวนม และพื้นที่จัดสวนดอกไม้ นานาพรรณ ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพ

15.00                      นำท่านเดินทางถึง“วัดร่องขุ่น”ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ต้องไปเมื่อไปเยือนเมื่อไปถึงจังหวัดเชียงราย สำหรับ “วัดร่องขุ่น” วัดที่ออกแบบและก่อสร้างโดย “อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์” จิตรกรเรืองนามที่อุทิศตนสร้างวัดอันยิ่งใหญ่นี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา มีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางศิลปะและสถาปัตยกรรมที่แสนวิจิตรอลังการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน

17.00                      นำท่านเดินทางถึงวัดร่องเสือเต้นวัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านร่องเสือเต้น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และกำลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งศรัทธาที่ถูกพูดถึงในเรื่องของเอกลักษณ์ความงดงามทางสถาปัตยกรรม อันเกิดจากการสร้างสรรค์ศิลปินชาวบ้าน นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย  ไฮไลท์เด็ดของวัดแห่งนี้คือ "วิหารร่องเสือเต้น" ซึ่งความโดดเด่นของวิหารแห่งนี้อยู่ที่ศิลปะของตัววิหารที่สวยงามและมีเอกลักษณ์น่าจดจำ มีลักษณะเป็นศิลปะแนวประยุกต์ โดยใช้โทนสีน้ำเงินและสีฟ้าเป็นหลัก ที่ใช้เป็นสื่อแสดงถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นหลักความจริงตามเหตุและผล เปรียบเสมือนเป็นท้องฟ้าที่สดใส และไม่ว่าใครก็ตามที่ได้มาเห็น ต่างก็ตะลึงในพุทธศิลป์ที่สวยงามแปลกตาและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

18.30 .                นำท่านส่งสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงด้วยความปลอดภัย พร้อมความประทับใจ

 

 

อัตราค่าบริการ  2-4 ท่าน (รถเก๋ง/รถ6ที่นั่ง)  ราคาท่านละ  6,550 บาท

อัตราค่าบริการ  5-10 ท่าน (รถตู้)  ราคาท่านละ  5,990 บาท

(กรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง /ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินเดินทาง/ราคานี้ไม่มีออกบิลภาษี)

อัตรานี้รวม

-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินเดินทาง)

-ค่าที่พัก  2 คืน  (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)

-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย+อาหาร 6 มื้อ

-ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

                                -  ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

-  ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ

-  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีขอใบเสร็จ )

- ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว

- ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

*** หมายเหตุ *** การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น   ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

ดอยช้างมูบ

ดอยช้างมูบ

ผาฮี้

ผาฮี้

ทัวร์อื่น ๆ

A1 โปรแกรมเชียงรายขายดี ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า ดอยตุง แม่สาย

2-4 ท่าน 5,990 บาท ต่อท่าน
5-10 ท่าน 5,500 บาท ต่อท่าน

A2 มหัศจรรย์ เชียงราย วัดร่องขุ่น ไร่บุญรอด ไร่ชาฉุยฟง ช้อปปิ้งแม่สาย 3 วัน 2 คืน

2-4 ท่าน 4,990 บาทต่อท่าน
5-10 ท่าน 4,750 บาทต่อท่าน

A3 เชียงราย ดอยแม่สลอง ตลาดชา ไร่ชา 101 แม่สาย สามเหลี่ยมทองคำ 3 วัน 2 คืน

2-4 ท่าน 5,990 บาทต่อท่าน
5-10 ท่าน 5,500 บาทต่อท่าน

A4 เชียงรายดอยสวย ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า ชมไร่ชาดอยแม่สลอง ช้อปปิ้ง แม่สาย

2-4 ท่าน 6,990 บาทต่อท่าน
5-10 ท่าน 5,990 บาทต่อท่าน
 

Sunstar Travel พาคุณสัมผัสเมืองเหนือ อุ่นใจทุกเมื่อในทุกเส้นทาง กับบริการที่แสนประทับใจ
  ซันสตาร์ ทราเวล Sun Star Travel  
 
 
   
     
  ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 424127 ครั้ง  
  @CopyRight All Reserv 2019-2020, Sun Star Travel ,by : Sun Star Travel