สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.096-8677644 , 065-0099070 Line ID : 0968677644


ซันสตาร์ ทราเวล ซันสตาร์ทราเวล บริการจัดนำเที่ยวภาคเหนือทุกจังหวัด พร้อมกิจกรรม และ ประชุมสัมมนา ในแบบกรุ๊ปส่วนตัว สำหรับคณะ ทัวร์เอเจนซี่ คณะศึกษาดูงาน ท่องเที่ยวประจำปีสำหรับบริษัท คณะประชุมสัมมนา กรุ๊ปครอบครัว กรุ๊ปคู่รัก รับคณะตั้งแต่ 2-500ท่าน พร้อมออกแบบเส้นทางเฉพาะกรุ๊ป เลือกวันเดินทางเองได้ไม่ต้องจอยกับคณะอื่น ราคาประหยัด บริการประทับใจ กับประสบการณ์กว่า 25 ปี
ติดต่อร่วมเดินทางกับเรา โทร.096-8677644 , 065-0099070 หรือ Line : 0968677644

 
A4-64 เชียงรายดอยสวย ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า ชมไร่ชาดอยแม่สลอง ช้อปปิ้ง แม่สาย 2-3 ท่าน 6,990 บาทต่อท่าน,6-9 ท่าน 5,990 บาทต่อท่าน

โปรแกรมทัวร์ เชียงรายดอยสวย  ภูชี้ฟ้า แม่สลอง 3วัน 2คืน (รหัส A4-64)

วัดร่องขุ่น – ไร่บุญรอด – ปางช้างบ้านรวมมิตร- ภูชี้ฟ้า ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า

วัดร่องเสือเต้น – ตลาดชา-แม่สลอง ไร่ชา 101 - ไร่ชาฉุยฟง  แม่สาย

 

วันแรก :        ไร่บุญรอด – วัดร่องขุ่น – ปางช้างบ้านรวมมิตรภูชี้ฟ้า

เช้า                    รับคณะที่สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

09.30 น.            พาคณะเดินทางถึงไร่บุญรอด เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ เส้นทางเดียวกับวัดร่องขุ่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ ภายในไร่บุญรอดนอกจากจะมีแปลงปลูกข้าวบาร์เล่ของเบียร์สิงห์ซึ่งอยู่ด้านหน้าแล้ว ยังมีพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงไร่ชากว่า 600 ไร่  และพื้นที่จัดสวนดอกไม้ นานาพรรณ ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพ (รถจอด จุด จอดหน้าไร่+จุดดชมวิวไร่ชา+หอซิปไลน์) (ทัวร์ไม่รวมค่ารถราง/ค่าเครื่องเล่น กรณีลูกค้าต้องการใช้บริการเพิ่มเติม)

11.00 น.            พาทุกท่านเดินทางถึงวัดร่องขุ่นตั้งอยู่ในอำเภอเมืองถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ต้องไปเมื่อไปเยือนเมื่อไปถึงจังหวัดเชียงราย สำหรับ “วัดร่องขุ่น” วัดที่ออกแบบและก่อสร้างโดย “อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์” จิตรกรเรืองนามที่อุทิศตนสร้างวัดอันยิ่งใหญ่นี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา มีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางศิลปะและสถาปัตยกรรมที่แสนวิจิตรอลังการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน

12.00 .            รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

13.30.              เดินทางไป พาท่านสัมผัสปางช้างบ้านรวมมิตรบรรยากาศริมแม่น้ำกก (ไม่รวมค่านั่งช้าง)

14.30 .            ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ภูชี้ฟ้า

17.30 น.            เดินทางถึงภูชี้ฟ้า หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ  รีสอร์ทบนภูชี้ฟ้า  มื้อเย็นในที่พัก  (มื้อที่ 2)

(พักภูหมอกดอกไม้ รีสอร์ท หรือ ไร่ร่มโพธิ์ทอง รีสอร์ท**ที่พักบนภูชี้ฟ้าจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอากาศจะเย็นเป็นปกติของดอยสูง**

 

วันที่สอง :     ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า  – วัดร่องเสือเต้น – พระบรมธาตุสันติคีรี – ดอยแม่สลอง

05.00 น.            พาท่านเดินทางขึ้นชมทะเลหมอกยามเช้า โดยรถสองแถวท้องถิ่น  ก่อนถึงเวลาอันสมควรพาท่านกลับที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า  (มื้อที่ 3)

09.00 .            พาคณะเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงราย

11.30 น.            รับประทานอาหารกลางวัน ข้าวซอย น้ำเงี้ยว ณ ร้านน้ำเงี้ยว (มื้อที่ 4) จากนั้นพาคณะเข้าเที่ยวชมวิหารสีฟ้าที่วัดร่องเสือเต้นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเชียงราย  ก่อนพาคณะแวะจิบกาแฟ (ตามอัธยาศัย) พร้อมชมวิวริม แม่น้ำกกที่ร้านมโนรมย์ พร้อมถ่ายรูปกับมุมเก๋ๆภายในร้าน

15.00 น.            พาทุกท่านสักการะ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี พระบรมธาตุฯ สร้างแล้วเสร็จเมื่อราวปี พ.ศ. 2539 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เป็นเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ บนฐานสี่เหลี่ยมลดชั้น  แกะสลักลวดลาย ใกล้กับองค์เจดีย์เป็นวิหารแบบล้านนาประยุกต์ที่ตั้งของพระบรมธาตุฯ เป็นจุดสูงสุดของเทือกดอยแม่สลอง จึงชมทิวทัศน์ได้กว้างไกล โดยเฉพาะในยามเย็น ขณะเดียวกันองค์พระธาตุยังเด่นเป็นสง่า มองเห็นแต่ไกล เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของดอยแม่สลอง

16.00 .            พาทุกท่านเดินทางเยี่ยมชม ตลาดชา บนดอยแม่สลอง ซึ่งที่ตลาดชาดอยแม่สลองแห่งนี้มีชาให้เลือกมากมายหลายประเภทครับ ทั้งชา อู่หลงก้านอ่อน ชาอู่หลงเบอร์ 12 ชาสี่ฤดู ชาโสม ชาข้าวหอม ชามะลิ ชาหมื่นลี้และชนิดอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งสรรพคุณของชาจะไม่แตกต่างกันมากนัก เช่นป้องกันโรคมะเร็ง ป้องกันโรคเบาหวาน ลดความอ้วน ซึ่งนอกจากจะเป็นยาแล้ว ชายังเป็นเครื่องดื่มที่ชาวจีนนิยมดื่มกันอีกด้วย

16.30 น.            จากนั้นพาทุกท่านเดินทางถึงที่พัก ดอยหมอกดอกไม้ รีสอร์ท ที่นี่คือที่พักอันแสนอบอุ่นท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ใจกลางหุบเขาและสวนดอกไม้ที่สวยงาม ให้บรรยากาศเย็นสดชื่นตลอดเวลาที่ท่านพำนัก ณ ที่แห่งนี้ท่านสามารถชมวิวและถ่ายรูปตามอัธยาศัยและ รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยในที่พัก (พักดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท ดอยแม่สลอง หรือเทียบเท่า)

 

วันที่สาม :     ดอยแม่สลอง - ไร่ชา 101 - ไร่ชาฉุยฟง สามเหลี่ยมทองคำ - สนามบินเชียงราย

07.00 น.            รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5)  ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 น.            เดินทางมุ่งหน้าสู่ ไร่ชา 101 เป็นไร่ชาที่คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดสุดยอดชาโลกบนดอยแม่สลอง บริเวณทางเข้าจะเห็นความสวยงาม ของของต้นชาเรียงรายเป็นขั้นบันได สลับกับเบื้องหลังเป็นทิวเขา จึงทำให้ภาพต่างนั้นงดงามราวกับอยู่ในห้วง แห่งความฝัน ไร่ชา 101

10.00 น.            สัมผัสกับบรรยากาศแบบธรรมชาติที่ ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาคุณภาพอันดับต้น ๆ ของไทย บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยไร่ชาสีเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา ตัวไร่ชาตั้งอยู่บนเนินเขาปลูกไล่ระดับลงมาเป็นขั้นบันได มีร้านชาเล็กๆ ตั้งอยู่คล้ายระเบียงยื่นไปในไหล่เขา สามารถจิบชาหอมกรุ่นและอิ่มหนำไปกับเมนูสารพัดชา พร้อมชื่นชมความงามของไร่ได้อย่างเต็มที่  จากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดถ้ำปลา หรือ วัดพุทธสถานถ้ำปลาโดย ถ้ำปลา มีลักษณะเป็นลำธารเล็ก ๆ ไหลออกจากใต้ภูเขาหินปูน ไหลทะลุผ่านภูเขาหลายเส้นทางโดยไหลออกทางหน้าปากถ้ำด้านทิศตะวันออกสายน้ำ เหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจาก น้ำตกห้วยเนี้ย

12.00 น.            รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหารอำเภอแม่สาย  จากนั้นพาสมาชิกชมความงามของวิวทิวทัศน์รอบๆดอยผาหมี สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติ และลิ้มลองกาแฟรสชาติอร่อย (ตามอัธยาศัย) พร้อมมุมถ่ายรูปมากมาย ณ ลาโย คาเฟ่ (LAYO Café)

15.00 น.           ไปที่เดียวแต่ได้ชมวิวถึง 3 ประเทศเลยทีเดียวคือ ไทย ลาวและพม่าบริเวณ สามเหลี่ยมทองคำ แห่งนี้ แรกเริ่มเดิมทีเป็นแหล่งขายยาเสพติดที่มีชื่อเสียงโด่งดังของโลกโดยการนำทองคำมาแลกกับฝิ่น เมื่อวันเวลาผ่านไป การกวาดล้างยาเสพติดมีมากขึ้นทำให้การค้าฝิ่นเริ่มหมดไปและถูกพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแทนจุดยอดนิยมที่นักท้องเที่ยวส่วนใหญ่พลาดไม่ได้คือ การถ่ายรูป โดยเฉพาะ บริเวณซุ้มประตูสามเหลี่ยมทองคำ

17.30น.             พาท่านส่งสนามบินเชียงราย  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ  2-3  ท่าน       (รถเก๋งไม่มีไกด์) ราคาท่านละ  6,990 บาท

อัตราค่าบริการ  4-5  ท่าน (รถ 6 ที่นั่งไม่มีไกด์) ราคาท่านละ  6,500 บาท

อัตราค่าบริการ  6-9  ท่าน      (รถตู้พร้อมไกด์)  ราคาท่านละ  5,990 บาท

 (เดินทางช่วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คิดเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานี้ไม่มีออกบิลภาษี)

อัตรานี้รวม

-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน  

-ค่าที่พัก  คืน  พักห้องละ 2 ท่าน  (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)

-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

-ค่าอาหาร มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม

-ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม                      

                            - ตั๋วเครื่องบินเดินทาง

                        -  ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

-  ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ

-  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีขอใบเสร็จ )

ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว,ประกันสุขภาพ

- ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

*** หมายเหตุ ***  การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น   ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็ม (PDF)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็ม (PDF)

ทัวร์อื่น ๆ
 

Sunstar Travel พาคุณสัมผัสเมืองเหนือ อุ่นใจทุกเมื่อในทุกเส้นทาง กับบริการที่แสนประทับใจ
  ซันสตาร์ ทราเวล Sun Star Travel  
 
 
   
     
  ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 566142 ครั้ง  
  @CopyRight All Reserv 2019-2020, Sun Star Travel ,by : Sun Star Travel