สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 053-602620 (สายตรง) 096-8677644 Line ID : 0968677644

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 053-602620 (สายตรง) 096-8677644
 
A4 เชียงรายดอยสวย ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า ชมไร่ชาดอยแม่สลอง ช้อปปิ้ง แม่สาย
2-4 ท่าน 6,990 บาทต่อท่าน
5-10 ท่าน 5,990 บาทต่อท่าน

โปรแกรมทัวร์ เชียงรายดอยสวย  ภูชี้ฟ้า แม่สลอง 3วัน 2คืน (รหัส A4)

วัดร่องขุ่น – ไร่บุญรอด – หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร- ภูชี้ฟ้า ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า ไร่รื่นรมย์ – วัดร่องเสือเต้น – ตลาดชา-แม่สลอง ไร่ชา 101 - ไร่ชาฉุยฟง – แม่สาย

วันที่หนึ่ง       วัดร่องขุ่น – ไร่บุญรอด – หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร- ภูชี้ฟ้า

เช้า                         รับคณะที่สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

09.30 น.               พาคณะเที่ยวชมวัดร่องขุ่น เป็นวัดที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินของจังหวัด
เชียงราย เพื่อมุ่งสร้างงานพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองและประกาศความยิ่งใหญ่ต่อคนทั้งโลกเพื่อถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติในนาม "White Temple"

11.00 น.              พาคณะเที่ยวไร่บุญรอดหรือ สิงห์ปาร์คเชียงราย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่งดงามตระการตาเต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ ภายในมีรถโดยสารคอยอำนวยความสะดวก พาทุกท่านไปยังตามจุดต่างๆ เพื่อเก็บภาพความประทับใจของสวนดอกไม้ที่จัดไว้อย่างอลังการ

12.00 น.              รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านสบันงา (บุฟเฟ่ต์)  (มื้อที่ 1)

13.30น.                เดินทางไป ปางช้างกะเหรี่ยงรวมมิตร พาท่านสัมผัสปางช้างบรรยากาศริมแม่น้ำกก (ไม่รวมค่านั่งช้าง)

14.30 น.               ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ภูชี้ฟ้า

17.30 น.              เดินทางถึงภูชี้ฟ้า หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ  รีสอร์ทบนภูชี้ฟ้า  มื้อเย็นในที่พัก  (มื้อที่ 2)

(พักภูหมอกดอกไม้ รีสอร์ท หรือ ไร่ร่มโพธิ์ทอง รีสอร์ท)

วันที่สอง  ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า - ไร่รื่นรมย์ – วัดร่องเสือเต้น – ตลาดชา-แม่สลอง

05.00 น.               พาท่านเดินทางขึ้นชมทะเลหมอกยามเช้า โดยรถสองแถวท้องถิ่น  ก่อนถึงเวลาอันสมควรพาท่านกลับที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า  (มื้อที่ 3)

09.00 น.               พาคณะเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงราย

11.00 น.               ไร่รื่นรมย์ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ของคนรุ่นใหม่ โดยสองพี่น้อง เชอรี่ วิลาสินี และ แอปเปิ้ล ศิริวิมล กิตะพาณิชย์ ทายาทธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ SAT ที่ตั้งใจอยากให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพ และควบคุมน้ำหนักอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ด้วยการเลือกทานพืชผักที่ไม่มีสารเคมีหรือเรียกแบบคุ้นหู คือ พืชเกษตรอินทรีย์ (Organic)

12.30 น.               รับประทานอาหาร ข้าวซอย น้ำเงี้ยว ณ ร้านพอใจ (มื้อที่ 4) จากนั้นพาคณะเข้าเที่ยวชมวิหารสีฟ้าที่วัดร่องเสือเต้นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของเชียงราย  ก่อนพาคณะแวะจิบกาแฟ (ตามอัธยาศัย) พร้อมชมวิวริม แม่น้ำกกที่ร้านมโนรมย์ พร้อมถ่ายรูปกับมุมเก๋ๆภายในร้าน

15.00 น.               พาทุกท่านเดินทางถึง สุสานนายพลต้วน”  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2523 เป็นแท่นหินอ่อนบรรจุร่างนายพลต้วนซีเหวิน อยู่ภายในศาลาเก๋งจีนขนาดใหญ่ สีขาว พื้นปูหินอ่อน ด้านหลังแท่นบรรจุศพ ด้านหน้าเป็นลาดเนิน มีตัวอักษร “ต้วน” ภาษาจีนเป็นสีทองบนพื้นสี่เหลี่ยมสีฟ้า บริเวรโดยรอบหลุมฝังศพ มีเรื่องราวสมัยท่านนายพลต้วนยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งท่านได้เป็นผู้นำแห่งกองพัน 5 ผู้กลายเป็นทหารพลัดถิ่นผู้มีดอยแม่สลองเป็นแผ่นดินสุดท้าย เขาได้เปลี่ยนทหารพลัดถิ่นให้เป็นชาวดอย ทำมาหากินกับการปลูกชาจีน จนเป็นที่โด่งดังในรสชาติ สุสานท่านสร้างด้วยหินอ่อนอยู่บนเขา มองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล ทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวมาเคารพสุสานท่าน

16.00 น.               พาทุกท่านเดินทางเยี่มยมชม “ตลาดชา” บนดอยแม่สลอง ซึ่งที่ตลาดชาดอยแม่สลองแห่งนี้มีชาให้เลือกมากมายหลายประเภทครับ ทั้งชา อู่หลงก้านอ่อน ชาอู่หลงเบอร์ 12 ชาสี่ฤดู ชาโสม ชาข้าวหอม ชามะลิ ชาหมื่นลี้และชนิดอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งสรรพคุณของชาจะไม่แตกต่างกันมากนัก เช่นป้องกันโรคมะเร็ง ป้องกันโรคเบาหวาน ลดความอ้วน ซึ่งนอกจากจะเป็นยาแล้ว ชายังเป็นเครื่องดื่มที่ชาวจีนนิยมดื่มกันอีกด้วย

16.30 น.               จากนั้นพาทุกท่านเดินทางถึง “ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท” ที่นี่คือที่พักอันแสนอบอุ่นท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ใจกลางหุบเขาและสวนดอกไม้ที่สวยงาม ให้บรรยากาศเย็นสดชื่นตลอดเวลาที่ท่านพำนัก ณ ที่แห่งนี้ท่านสามารถชมวิวและถ่ายรูปตามอัธยาศัยและ รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยในที่พัก

(พักดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท ดอยแม่สลอง หรือเทียบเท่า)

วันที่สาม        ดอยแม่สลอง - ไร่ชา 101 - ไร่ชาฉุยฟง – ช้อปปิ้งแม่สาย –สามเหลี่ยมทองคำ

07.00 น.               รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5)  ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.30 น.               เดินทางมุ่งหน้าสู่  ไร่ชา 101 เป็นไร่ชาที่คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดสุดยอดชาโลกบนดอยแม่สลอง บริเวณทางเข้าจะเห็นความสวยงาม ของของต้นชาเรียงรายเป็นขั้นบันได สลับกับเบื้องหลังเป็นทิวเขา จึงทำให้ภาพต่างนั้นงดงามราวกับอยู่ในห้วง แห่งความฝัน ไร่ชา 101

10.00 น.               สัมผัสกับบรรยากาศแบบธรรมชาติที่  ไร่ชาฉุยฟง  ไร่ชาคุณภาพอันดับต้น ๆ ของไทย บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยไร่ชาสีเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา ตัวไร่ชาตั้งอยู่บนเนินเขาปลูกไล่ระดับลงมาเป็นขั้นบันได มีร้านชาเล็กๆ ตั้งอยู่คล้ายระเบียงยื่นไปในไหล่เขา สามารถจิบชาหอมกรุ่นและอิ่มหนำไปกับเมนูสารพัดชา พร้อมชื่นชมความงามของไร่ได้อย่างเต็มที่  จากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดถ้ำปลา หรือ วัดพุทธสถานถ้ำปลา โดย ถ้ำปลา มีลักษณะเป็นลำธารเล็ก ๆ ไหลออกจากใต้ภูเขาหินปูน ไหลทะลุผ่านภูเขาหลายเส้นทางโดยไหลออกทางหน้าปากถ้ำด้านทิศตะวันออกสายน้ำ เหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจาก น้ำตกห้วยเนี้ย

12.00 น.               รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหารอำเภอแม่สาย  จากนั้นนำท่านเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ตลาดดอยเวา ตลาดชายแดนไทย-พม่า จำหน่ายสินค้านานาชนิด ประเภทอัญมณี พลอยสี ทับทิม หยก เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าแฟชั่นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า เสื้อกันหนาว  อาหารทะเลแห้ง เหล้า บุหรี่ ของเล่นเด็ก ผ้าห่ม ของใช้ ของกิน ขนม ฯลฯ ราคาตั้งแต่หลักสิบถึงหลักพัน ส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากประเทศจีน

 

15.00 น.               ไปที่เดียวแต่ได้เที่ยวถึง 3 ประเทศเลยทีเดียวคือ ไทย ลาวและพม่าบริเวณ สามเหลี่ยมทองคำ แห่งนี้ แรกเริ่มเดิมทีเป็นแหล่งขายยาเสพติดที่มีชื่อเสียงโด่งดังของโลกโดยการนำทองคำมาแลกกับฝิ่น เมื่อวันเวลาผ่านไป การกวาดล้างยาเสพติดมีมากขึ้นทำให้การค้าฝิ่นเริ่มหมดไปและถูกพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแทนจุดยอดนิยมที่นักท้องเที่ยวส่วนใหญ่พลาดไม่ได้คือ การถ่ายรูป โดยเฉพาะ บริเวณซุ้มประตูสามเหลี่ยมทองคำ

17.30น.                พาท่านส่งสนามบินเชียงราย  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

 

อัตราค่าบริการ  2-4  ท่าน (รถเก๋ง) ราคาท่านละ  6,990 บาท

อัตราค่าบริการ  5-10  ท่าน (รถตู้)  ราคาท่านละ  5,990 บาท

(เดินทางช่วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คิดเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานี้ไม่มีออกบิลภาษี)  

อัตรานี้รวม

-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน  

-ค่าที่พัก  2 คืน  พักห้องละ 2 ท่าน  (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)

-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

-ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม

-ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม                             

                            - ตั๋วเครื่องบินเดินทาง

                                -  ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

-  ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ

-  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีขอใบเสร็จ )

- ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว

- ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

*** หมายเหตุ ***  การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น   ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

 

 

 

ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า

ทัวร์อื่น ๆ

A1 โปรแกรมเชียงรายขายดี ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า ดอยตุง แม่สาย

2-4 ท่าน 5,990 บาท ต่อท่าน
5-10 ท่าน 5,500 บาท ต่อท่าน

A2 มหัศจรรย์ เชียงราย วัดร่องขุ่น ไร่บุญรอด ไร่ชาฉุยฟง ช้อปปิ้งแม่สาย 3 วัน 2 คืน

2-4 ท่าน 4,990 บาทต่อท่าน
5-10 ท่าน 4,750 บาทต่อท่าน

A3 เชียงราย ดอยแม่สลอง ตลาดชา ไร่ชา 101 แม่สาย สามเหลี่ยมทองคำ 3 วัน 2 คืน

2-4 ท่าน 5,990 บาทต่อท่าน
5-10 ท่าน 5,500 บาทต่อท่าน

A4 เชียงรายดอยสวย ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า ชมไร่ชาดอยแม่สลอง ช้อปปิ้ง แม่สาย

2-4 ท่าน 6,990 บาทต่อท่าน
5-10 ท่าน 5,990 บาทต่อท่าน
 

Sunstar Travel พาคุณสัมผัสเมืองเหนือ อุ่นใจทุกเมื่อในทุกเส้นทาง กับบริการที่แสนประทับใจ
  ซันสตาร์ ทราเวล Sun Star Travel  
 
 
   
     
  ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 424130 ครั้ง  
  @CopyRight All Reserv 2019-2020, Sun Star Travel ,by : Sun Star Travel