สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 053-602620 (สายตรง) 096-8677644 Line ID : 0968677644

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 053-602620 (สายตรง) 096-8677644
 
T3 เชียงราย - เชียงใหม่ ไร่ชาฉุยฟง ดอยอินทนนท์ สวนดอกไม้ดอยตุง แม่สาย 3 วัน 2 คืน
2-4 ท่าน 6,990 บาทต่อท่าน
5-6 ท่าน 6,500 บาทต่อท่าน
7-10 ท่าน 5,500 บาทต่อท่าน

โปรแกรมทัวร์เชียงราย –เชียงใหม่ 3วัน 2 คืน (รหัส T3)

สวนแม่ฟ้าหลวงดอยตุง–ไร่ชาฉุยฟง– แม่สาย-ไร่บุญรอด–วัดร่องขุ่น–น้ำพุร้อนแม่ขะจาน

อุทยานแห่งชาติดอยอินททนท์–พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล – ตลาดม้ง-กิ่วแม่ปาน

วันแรก          ไร่ชาฉุยฟง– แม่สาย–สวนดอกไม้ดอยตุง -ดินเนอร์ริมแม่น้ำกก

08.00 น.               รับสมาชิกที่สนามบินเชียงราย  หรือจุดนัดพบในตัวเมืองเชียงราย

10.00 น.               พาทุกท่านเดินทางถึง “ไร่ชาฉุยฟง” ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านพญาไพร ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวงและ อำเภอแม่จัน จังหวัด เชียงราย เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดี ตั้งอยู่ในภูมิประเทศแถบเทือกเขาสูง ด้วยความความสวยงามของไร่ชาที่กว้างใหญ่กว่าพันไร่โดยจะปลูกโค้งวนตามสันเขาและลดหลั่นเป็นขั้นบันไดซึ่งดูสวยงามแปลกตากว่าไร่ชาที่อื่นทำให้ไร่ชาฉุยฟงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ใน จังหวัดเชียงราย

11.30 น.               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารที่อำเภอแม่สาย   (มื้อที่1)

12.30 น.               นำท่านเดินช็อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ตลาดดอยเวา ตลาดชายแดนไทย-พม่า จำหน่ายสินค้านานาชนิด ประเภทอัญมณี พลอยสี ทับทิม หยก เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าแฟชั่นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า เสื้อกันหนาว  อาหารทะเลแห้ง เหล้า บุหรี่ ของเล่นเด็ก ผ้าห่ม ของใช้ ของกิน ขนม ฯลฯ ราคาตั้งแต่หลักสิบถึงหลักพัน ส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากประเทศจีน

15.00 น.               นำทุกท่านเดินทางสู่“ดอยตุง”พาท่านเดินชม “สวนแม่ฟ้าหลวง” ซึ่งเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 บนพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ ใกล้กับพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวงได้รับการออกแบบให้สวยงามตลอด 365 วัน แปลงไม้ดอกหลากหลายพันธ์นับหมื่นดอกถูกจัดแต่งหมุนเวียนให้สวยงามไม่ซ้ำกันทั้งสามฤดู ปัจจุบันสวนแม่ฟ้าหลวงได้ขยายพื้นที่เพิ่มอีก 13 ไร่ เป็นสวนหิน สวนน้ำ สวนปาล์ม และสวนไม้ประดับ รวมเนื้อที่สวนแม่ฟ้าหลวงทั้งหมดเป็น 25 ไร่

17.30 น.               พาทุกท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงราย แวะรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารริมแม่น้ำกกพร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินริมแม่น้ำกก เชียงราย (มื้อที่ 2)

18.30 น.               พาทุกท่านกลับสู่ที่พักด้วยความปลอดภัยที่โรงแรมในตัวเมืองเชียงราย

(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงราย ระดับ 3 ดาว)

 

วันที่สอง        ไร่บุญรอด – วัดร่องขุ่น – น้ำพุร้อนแม่ขะจาน –Chiangmai Night Bazaar

07.00 น.               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

09.30 น.               พาทุกท่านออกเดินทางถึง“ไร่บุญรอด” เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ ภายในไร่บุญรอดนอกจากจะมีแปลงปลูกข้าวบาร์เล่ของเบียร์สิงห์ซึ่งอยู่ด้านหน้าแล้ว ยังมีพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงไร่ชากว่า 600 ไร่  อีกทั้งยังปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดิน

10.00 น.               พาทุกท่านเดินทางถึง“วัดร่องขุ่น”ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ต้องไปเมื่อไปเยือนเมื่อไปถึงจังหวัดเชียงราย สำหรับ “วัดร่องขุ่น”วัดที่ออกแบบและก่อสร้างโดย “อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์”จิตรกรเรืองนามที่อุทิศตนสร้างวัดอันยิ่งใหญ่นี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา มีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางศิลปะและสถาปัตยกรรมที่แสนวิจิตรอลังการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน

12.30 น.               แวะรับประทานอาหารเที่ยง ณ เขื่อนแม่สรวยบรรยากาศริมน้ำเย็นสบาย  (มื้อที่ 4)

14.00 น.               นำท่านเดินทางถึงวัดแสงแก้วโพธิญาณ เป็นวัดที่มีความงดงามมาก สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่ครูบาอริยชาติได้มีนิมิตเห็นเนินเขาไม่สูงนัก มีต้นไม้ให้ร่มเงาลล้อมรอบด้วยป่าไผ่สงบร่มรื่นเหมาะแก่การสร้างพุทธสถานอย่างยิ่งจึงเล่านิมิตนั้นให้พ่อหลวงยา ศรีทาและชาวบ้านฟัง คณะชาวบ้านจึงนำครูบาอริยชาติสำรวจพื้นที่โดยรอบ จนมาถึงท้ายหมู่บ้านห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1.5 กิโลเมตร เรียกว่า "ดอยม่อนแสงแก้ว" ครูบาเห็นว่าเนินเขานี้คล้ายกับในนิมิตไม่ผิดเพี้ยน แต่ชาวบ้านต่างก็พากันหนักใจด้วยว่าที่ดินผืนงามนี้เป็นพื้นที่ที่มีเจ้าของและคงไม่ยกให้หรือขายให้ในราคาถูกพ่อหลวงยา ศรีทาได้นำครูบาไปพบเจ้าของที่ดินผืนนั้น แล้วเจ้าของที่ดินก็ได้ถวายที่ดิน 19 ไร่เศษ ให้กับครูบาอริยชาติอย่างง่ายดาย สร้างความประหลาดใจและยินดีแก่ชาวบ้านในคณะเป็นอย่างยิ่ง เนินดอยม่อนแสงแก้ว จึงได้กลายเป็นวัดแสงแก้วโพธิญาณ มาจนทุกวันนี้

16.00 น.               นำท่านแวะพักที่น้ำพุร้อนแม่ขะจาน เป็นน้ำพุร้อนที่เกิดจากธรรมชาติ มีสองบ่อ ภายในมีร้านกาแฟให้ท่านได้ชิม มีร้านขายของที่ระลึกให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมได้ตามอัธยาศัย

18.00 น.               พาทุกท่านเดินทางถึง “ไนท์บาร์ซาร์ เชียงใหม่” แหล่งตลาดนัดของยอดนักช้อปซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศตลาดนัดแห่งนี้อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ มีของขายหลากหลายผลิตภัณฑ์ตลอดสองข้างทางบนถนนช้างคลาน สินค้าทั้งพื้นเมือง เสื้อผ้า เครื่องเงิน รองเท้า ผ้า กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น ( อาหารเย็นตามอัธยาศัย)

19.00 น.               พาทุกท่านกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่

(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่  ระดับ 3 ดาว)

วันที่สาม        ดอยอินทนนท์-น้ำตกวชิรธาร- เจดีย์นภเมทนีดล –น้ำตกวชิรธาร-กิ่วแม่ปาน

08.00 น.               อรุณสวัสดิ์ด้วยกาแฟหอมกรุ่นพร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   (มื้อที่ 5)

10.00 น.              ออกเดินทางมายัง “น้ำตกวชิรธาร”ความงามแห่งดอยอินทนนท์ แต่เดิมชื่อว่า “น้ำตกตาดฆ้องโยง” ภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

12.30 น.               พาทุกท่านพักรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 6) จากนั้นพาท่านเดินทางถึงกิ่วแม่ปาน ให้เวลาแก่ท่านได้เดินเที่ยวชมจุดชมวิว  (ไม่รวมค่าเจ้าหน้าที่นำทางอุทยานรอบละ200 บาท กรณีต้องใช้เจ้าหน้าที่นำทาง ระยะทางเดิน 3 กิโลเมตร)

13.30 น.               พาทุกท่านออกเดินทางถึง“อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์” เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของแดนสยาม 2,565 เมตร จุดสิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข 1009 มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นที่ตั้งสถานีเรดาร์ของกองทัพอากาศไทยและเป็นที่ประดิษฐานสถูปเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้าย มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทองและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 482.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 301,500 ไร่ ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย พาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฐาน พม่า เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยสภาพภูมิประเทศทั่วไปประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด สูงจาก ระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร ยอดเขาที่มีระดับสูงรองลงมาคือ ดอยหัวมดหลวง สูงจากระดับน้ำทะเล 2,330 เมตร ป่าอินทนนท์นี้เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำแม่กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน แม่หอย แม่ยะ แม่แจ่ม แม่ขาน และเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำแม่ปิงที่ ให้พลังงานไฟฟ้าที่เขื่อนภูมิพล มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกต่าง ๆ โดยเฉพาะ “น้ำตกแม่ยะ” ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของประเทศ

ใกล้กันนั้นท่านสามารถเยี่ยมชมความงดงามของ “พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล”องค์สีน้ำตาล ประดิษฐานอยู่บนที่สูงสุดในพระราชอาณาจักรไทย เคียงคู่กับ “พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ”องค์สีม่วงอมชมพู ตั้งอยู่บนกิโลเมตรที่ ๔๑.๕ ทางด้านซ้ายมือ สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศร่วมกับพสกนิกรชาวไทย โดยพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล สร้างถวาย “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ และพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ สร้างถวาย “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕เป็นเวลากว่า ๒๐ ปีแล้ว ที่พระมหาสถูปเจดีย์อันยิ่งใหญ่เพียงฟ้าจดดินองค์นี้ ได้ประดิษฐานอย่างสง่างาม เป็นที่เคารพสักการะของชนชาวไทย ณ ยอดดอยอินทนนท์ นำท่านแวะถ่ายรูปที่น้ำตกแม่ยะ

16.30 น.               ใกล้กันนั้นท่านสามารถแวะเยี่ยมชมตลาดม้ง ณ อุทยานแหง่ชาติดอนอินทนนท์ ที่นี่เป็นเหมือนร้านค้าชุมชนที่นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งผักผลไม้ ทั้งของสดและของแห้ง รวมไปถึงของที่ระลึก และเสื้อผ้า ต่าง ๆ นานา มาวางขายราคาก็เท่า ๆ กัน แล้วแต่ว่าจะต่อรองราคาได้มากน้อยแค่ไหน

17.00 น.               ส่งคณะทุกท่านถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมความประทับใจ 

 

อัตราค่าบริการ  2-4 ท่าน (รถเก๋ง) ราคาท่านละ  6,990  บาท

อัตราค่าบริการ  5-6 ท่าน (รถ 6 ที่นั่ง)  ราคาท่านละ  5,990  บาท

อัตราค่าบริการ  7-10 ท่าน (รถตู้)  ราคาท่านละ  5,500  บาท

(เดินทางช่วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คิดเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานี้ไม่มีออกบิลภาษี)  

ที่พักระดับ 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม  สามารถเลือกที่พักได้ดังนี้

เชียงราย : ไดม่อนปาร์คอินน์รีสอร์ท /โรงแรมพิมานอินน์  / โรงแรมธันยาอิน

เชียงใหม่ : โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น/โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ/โรงแรมเมย์ฟลาวเว่อร์

 

ที่พักระดับ 4 ดาว  มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (กรุณาโทรเช็คราคา ราคาขึ้นอยู่กับวันที่และช่วงที่เข้าพัก)

เชียงราย : โรงแรมเวียงอินริเวอร์ไซด์ / โรงแรมแกรนด์วิสต้า / โรงแรมรสา

เชียงใหม่ : โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว/โรงแรมฮอลิเดย์อินน์/โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่

 

อัตรานี้รวม

-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน  

-ค่าที่พัก  2 คืน  พักห้องละ 2 ท่าน  (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)

-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

-ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม

-ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

อัตรานี้ไม่รวม                             

                            - ตั๋วเครื่องบินเดินทาง

                                -  ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

-  ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ

-  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีขอใบเสร็จ )

- ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว

- ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

*** หมายเหตุ ***  การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น   ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

 

 

ทัวร์อื่น ๆ

T1 เชียงใหม่ เชียงราย ดอยสุเทพ วัดร่องขุ่น เขื่อนแม่สรวย ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น 3 วัน 2 คืน

2-4 ท่าน 6,990 บาทต่อท่าน
5-6ท่าน 6,500 บาทต่อท่าน
7-10 ท่าน 5,500 บาทต่อท่าน

T2 เชียงใหม่ ฝาง สวนส้มธนาธร ปางช้างเชียงดาว ดอยสุเทพ ดอยแม่สลอง ไร่ชาฉุยฟง 3 วัน 2 คืน

2-3ท่านล ะ 6,990 บาท
4-5 ท่าน ท่านละ 6,500 บาท
6-10 ท่าน ท่านละ 5,990 บาท

T3 เชียงราย - เชียงใหม่ ไร่ชาฉุยฟง ดอยอินทนนท์ สวนดอกไม้ดอยตุง แม่สาย 3 วัน 2 คืน

2-4 ท่าน 6,990 บาทต่อท่าน
5-6 ท่าน 6,500 บาทต่อท่าน
7-10 ท่าน 5,500 บาทต่อท่าน

T5 โปรแกรมทัวร์ เชียงราย-แม่สลอง สวนส้มธนาธร 3วัน 2คืน อัตราค่าบริการ

2-4 ท่าน ท่านละ 6,990 บาท
5-6 ท่าน ท่านละ 5,990 บาท
7-10 ท่านท่านละ 5,500 บาท
 

Sunstar Travel พาคุณสัมผัสเมืองเหนือ อุ่นใจทุกเมื่อในทุกเส้นทาง กับบริการที่แสนประทับใจ
  ซันสตาร์ ทราเวล Sun Star Travel  
 
 
   
     
  ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 424146 ครั้ง  
  @CopyRight All Reserv 2019-2020, Sun Star Travel ,by : Sun Star Travel