สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 053-602620 (สายตรง) 096-8677644 Line ID : 0968677644

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 053-602620 (สายตรง) 096-8677644
 
P22 เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน สวนสัตว์เชียงใหม่ ดอยสุเทพ ม่อนแจ่ม
เดินทางขั้นต่ำ
2 ท่าน ราคาท่านละ 2,990 บาท

โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ โปรโมชั่น 2 วัน1 คืน  (รหัส P22)

ดอยคำ –อุทยานหลวงราชพฤกษ์ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – ดอยสุเทพ  สวนสิริกิตติ์น้ำตกแม่สา –ม่อนแจ่ม – พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

วันที่1  ดอยคำ– อุทยานหลวงราชพฤกษ์ – ครูบาศรีวิชัย– ดอยสุเทพ -ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่

เช้ารับ                    คณะที่จุดนัดพบ / สนามบิน /โรงแรม /สถานีขนส่ง

09:30 น.               พาคณะเข้าสักการะหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำวัดพระธาตุดอยคำ แต่เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน และเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร บนวัดพระธาตุดอยคำ มีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ นอกจากนี้ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซึ่งมีความงดงาม

10.30 น.               อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หรือชื่อเดิมว่า สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษาในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 และทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์กลางการเรียนรู้พืชสวนโลก มีการจัดแสดงพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด การจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรและอื่น ๆ เพื่อ การเรียนรู้สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อการศึกษางานวิจัย และเป็นแหล่งพบปะกันในกลุ่มเกษตรกร ภายในพื้นที่มีการจัดภูมิสถาปัตย์อย่างสวยงาม

12.00 น.               พาคณะรับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ (มื้อที่ 1 )

14.00 น.               พาคณะกราบไหว้สักการบูชา ขอพร อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ตั้งอยู่ตรงทางขึ้นดอยสุเทพ ติดกับน้ำตกห้วยแก้ว ครูบาศรีวิชัยเป็นนักบุญแห่งล้านนา ผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเชียงใหม่และประชาชนโดยทั่วไป ผู้ที่จะขึ้นไปดอยสุเทพมักจะแวะนมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเพื่อความเป็นสิริมงคล หรือไม่งั้นก็ส่งเสียงแตร เพื่อเป็นการเคารพบูชาให้ได้ฟัง ได้เห็นกันอย่างสม่ำเสมอ

15:30 น.               พาคณะเที่ยวพระบรมธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ดอยสุเทพ เดิมชื่อว่า “ดอยอ้อยช้าง” สำหรับดอยสุเทพที่เรียกกันในปัจจุบันนี้เป็น ชื่อที่ได้มาจาก “พระฤาษีวาสุเทพ” ซึ่งเคยบำเพ็ญตบะอยู่ที่เขาลูกนี้เมื่อพันกว่าปีและต่อด้วย พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ พระราชนิเวศน์แห่งนี้ ตั้งอยู่บนดอยบวกห้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ความสูงจากระดับน้ำทะเล๑,๓๗๓.๑๙๗ เมตร ในเนื้อที่โดยรอบพระตำหนักประมาณ ๔๐๐ ไร่ นั้น แบ่งเป็นบริเวณที่ เปิดให้นักท่องเที่ยว ได้ชื่นชมประมาณ ๒๐๐ ไร่ คำว่า “ดอยบวกห้า” เป็นชื่อเรียก ตามคำพื้นเมือง ดอยหมายถึงภูเขา บวกหมายถึง หนองน้ำ ห้าหมายถึงต้นหว้า หมายความว่า ที่ยอดดอยแห่งนี้มี หนองน้ำอุดมไปด้วยต้นหว้าขึ้นปกคลุมทั่วบริเวณหนองน้ำนั้น พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ในปีพ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชทานนาม พระตำหนักองค์นี้ว่า ภูพิงคราชนิเวศน์ โดยทรงเลือกจาก หนึ่งใน ๒ ชื่อ ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อครั้งเป็นที่ พระศาสนโสภณ

18.00น.                พาคณะรับประทานอาหารเย็นพร้อมช้อปปิ้งที่ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่(อาหารเย็นตามอัธยาศัย)

19:30น.                              พาคณะเข้าที่พัก  ณ ตัวเมืองเชียงใหม่

วันที่2      ม่อนแจ่ม – สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ -จุดนัดพบ

07.00 น.               อรุณสวัสดิ์ด้วยกาแฟหอมกรุ่นพร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   (มื้อที่ 2)

09.00 น.                พาท่านแวะเที่ยวชมม่อนแจ่ม ตั้งอยู่บนสันเขาบริเวณหมู่บ้านม้งหนองหอย อำเภอแม่ริม อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 40 นาที เดิมที่บริเวณนี้ชาวบ้านเรียกว่ากิ่วเสือเป็นป่ารกร้าง ต่อมาชาวบ้านเข้ามาแผ้วถางและปลูกผิ่น จนในท้ายที่สุดโครงการหลวงมาขอซื้อพื้นที่เข้าโครงการหลวงหนองหอย(ม่อนแจ่ม) เมื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวง คุณแจ่ม-แจ่มจรัส สุชีวะ หลานตาของ ม.จ. ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ได้เข้ามาพัฒนาและปรับปรุงบริเวณม่อนแจ่ม ให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะในลักษณะของม่อนแจ่ม แค้มปิ้งรีสอร์ท ซึ่งม่อนแจ่มเพิ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือน พ.ย. 2552

10.30 น.               เที่ยว โป่งแยงซิปไลน์ และ จังเกิลโคสเตอร์ (Pongyang Zipline & Jungle Coaster)เป็นธีมปาร์คแบบธรรมชาติ ที่จะพาท่านไปแอดเวนเจอร์กันแบบมันส์สุดเหวี่ยง ทั้ง Jungle Coaster (รถไฟรางไม้) ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร, Zip Line 12 สถานี, รถภูเขาม้งสุดเอ็กซ์ตรีม, QuickJump (ดิ่งลงจากที่สูง) เป็นต้น โดยแห่งนี้ตั้งอยู่ที่แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากม่อนแจ่มประมาณ 3 กิโลเมตรเท่านั้นเอง 

12.00 น.              รับประทานอาหารกลางวันส้มตำ ไก่ย่าง และอาหารรสแซ่บ  ริมน้ำตกแม่สาน้อย  (มื้อที่ 3) 

13.30 น.              พาท่านเดินทางเที่ยวชมทางเดินชมธรรมชาติ สกายวอร์คที่สวยที่สุดในประเทศไทยที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,500 ไร่ เป็นสถานที่ อนุรักษ์และ รวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดโดย เฉพาะกลุ่มอาคาร เรือนกระจกบนยอดเขาที่มีทั้ง ความสวยงามและความรู้ ทำให้สวนแห่งนี้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและ สถานที่ศึกษาธรรมชาติ ด้านพืช และ ภูมิทัศน์ที่โดดเด่นมากสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เดิมเรียกว่า "สวนพฤกษศาสตร์แม่สา" นับว่าเป็น สวนพฤกษศาสตร์แห่งแรก ของประเทศไทย ที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐาน สากล มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิจัย และให้ความรู้ ทางด้านพฤกษศาสตร์ ครั้นเมื่อ พ.ศ. 2537 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ว่า "สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

17:00 น.             ส่งคณะถึงที่หมายโดยความประทับใจโดยสวัสดิภาพ

 

 

อัตราค่าบริการ  2-4 ท่าน (รถเก๋ง) ราคาท่านละ  2,990 บาท

อัตราค่าบริการ  5-10 ท่าน (รถตู้) ราคาท่านละ 2,990 บาท

ที่พักระดับ 3 ดาวราคาตามโปรแกรมที่สามารถเลือกได้

โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น/โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

(กรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง /ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินเดินทาง/ราคานี้ไม่มีออกบิลภาษี)

อัตรานี้รวม

  • ค่าที่พัก 1 คืน
  • ค่ารถเดินทางตามรายการ(รถเก๋ง)+คนขับ+น้ำมัน
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย+อาหาร 3 มื้อ

อัตรานี้ไม่รวม

                                - ค่ามินิบาร์ในห้องพักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

- ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการระบุ

- ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีขอใบเสร็จ )

ดอยสุเทพ

ดอยสุเทพ

ม่อนแจ่ม

ทัวร์อื่น ๆ

P22 เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน สวนสัตว์เชียงใหม่ ดอยสุเทพ ม่อนแจ่ม

เดินทางขั้นต่ำ
2 ท่าน ราคาท่านละ 2,990 บาท
 

Sunstar Travel พาคุณสัมผัสเมืองเหนือ อุ่นใจทุกเมื่อในทุกเส้นทาง กับบริการที่แสนประทับใจ
  ซันสตาร์ ทราเวล Sun Star Travel  
 
 
   
     
  ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 424119 ครั้ง  
  @CopyRight All Reserv 2019-2020, Sun Star Travel ,by : Sun Star Travel