สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 053-602620 (สายตรง) 096-8677644 Line ID : 0968677644

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 053-602620 (สายตรง) 096-8677644
 
A2 มหัศจรรย์ เชียงราย วัดร่องขุ่น ไร่บุญรอด ไร่ชาฉุยฟง ช้อปปิ้งแม่สาย 3 วัน 2 คืน
2-4 ท่าน 4,990 บาทต่อท่าน
5-10 ท่าน 4,750 บาทต่อท่าน

โปรแกรมทัวร์ เชียงราย 3 วัน 2 คืน  มหัศจรรย์เชียงราย (รหัส A2)

ไร่ชาฉุยฟง- ถ้ำปลา- แม่สาย - สามเหลี่ยมทองคำ- วัดร่องขุ่น -  ไร่บุญรอด - วัดร่องเสือเต้น - ไร่เชิญตะวัน - วัดพระแก้ว- ดอยเขาควาย  –บ้านดำ

วันที่หนึ่ง       ไร่ชาฉุยฟง -  ถ้ำปลา - แม่สาย -  สามเหลี่ยมทองคำ - พระอาทิตย์ตกยามเย็นริมน้ำกก

08.30 น.               รับสมาชิกที่ สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย หรือในตัวเมือง

09.00 น.               จากนั้นออกเดินทางพาไปชมไร่ชาฉุยฟงแม่จันตามรอยละครดัง ภูเขาที่เขียวชะอุ่ม ความหมายของคำว่า ฉุยฟง ในภาษาจีน หมายถึงการสืบทอดกิจการการปลูกชาตั้งแต่รุ่นพ่อสู่รุ่นลูก และมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จนกลายเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ไร่ชาฉุยฟงใหญ่ๆ มี 2 แห่ง คือ ที่แม่สลองใน อำเภอแม่จัน ห่างจากถนนพหลโยธินแค่ประมาณ 10 นาที ภูเขาต้นชาเขียวขจีในพื้นที่ขนาด 600 ไร่ โดยไม่ต้องขึ้นดอยแม่สลอง พร้อมกับร้านอาหารและเครื่องดื่มอันมีเมนูต่างๆ จากใบชาสดเป็นหลัก หรือจะซื้อชากลับไปเป็นของฝากและดื่มเองก็มีบริการ ส่วนอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่บ้านพญาไพร อำเภอแม่ฟ้าหลวง พื้นที่ 500 ไร่ เป็นที่รู้จักกันเพราะเป็นฉากในการถ่ายละครดังหลายเรื่อง ได้แก่ รักออกอากาศ , แววมยุรา ช่อง 3 และ เรื่องชิงนาง ทางช่อง 7 นักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาเที่ยวถ่ายรูป ชิมชาและซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับบ้าน ไร่ชาฉุยฟงแม่จันแม้ไม่ได้เป็นฉากละครเหมือนกับที่บ้านพญาไพร แต่สิ่งอำนวยความสะดวกและความง่ายในการเดินทาง จึงทำให้ที่แม่จันมีนักท่องเที่ยวคึกคักกว่าซึ่งมีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

11.00 น.               หลังจากดื่มด่ำกับความงามของไร่ชาแล้วพาท่านไปยังถ้ำปลาหรือวัดพุทธสถานถ้ำปลา 

มีลักษณะเป็นลำธารเล็กๆไหลออกจากใต้ภูเขาหินปูน ไหลทะลุผ่านภูเขาหลายเส้นทางโดยไหลออกทางหน้าปากถ้ำด้านทิศตะวันออกสายน้ำ และภายในถ้ำยังมีพระพุทธรูปศิลปะพม่า สร้างขึ้นโดยพระภิกษุชาวพม่า ประชาชนทั่วไปเรียกว่า "พระทรงเครื่อง" เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนในแถบนี้เป็นอย่างมาก  มีตำนานเล่าว่า ... เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดสัตว์และออกบิณฑบาตที่เมืองโยนกนครไชยบุรีศรีช้างแสน ได้ดำเนินเลียบเชิงเขามายังถ้ำแห่งหนึ่ง (ถ้ำเปลวปล่องฟ้าในปัจจุบัน) ปรากฏว่ามีชาวบ้านนำปลาหนีบไม้ปิ้งมาใส่บาตร พระพุทธเจ้าได้ทรงอธิฐานให้ปลากลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง จากนั้นได้ปล่อยลงรูเหวในถ้ำ เกิดเป็นธารน้ำไหลออกมาทางหน้าผาด้านตะวันออก จากนั้นพระพุทธเจ้าทรงนำก้อนหินปิดรูเหวที่เทน้ำลงไป และนำเส้นพระเกศาไว้ในหินให้เป็นที่สักการะบูชาของคนต่อไป จนกระทั้งราวพุทธศตวรรษที่ 15 เจ้าอุชุตราช ผู้ครองโยนกนคร ได้สถาปนาพระเจดีย์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในถ้ำ นับแต่นั้นมาจึงเรียกกันว่า "ถ้ำปลา"

12.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารอำเภอแม่สาย (มื้อที่ 1)

13.00 น.               หลังอาหารเที่ยงพาท่านเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่แม่สายสนุกสนานกับการเดินเลือกซื้อสินค้าที่มีมากมายละลานตาในราคาที่ถูกแสนถูก ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าแบรนด์เนมเกรดเอ  พลอยแท้ๆจากพม่า เครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงของกินอาหารแห้ง ผลไม้อบแห้งให้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกให้

เพื่อนฝูง พ่อแม่จนกว่าจะถึงเวลาสมควรออกเดินทางต่อ

16.00 น.               พาสมาชิกเดินทางถึงเชียงแสนไปที่เดียวแต่ได้เที่ยวถึง 3 ประเทศเลยทีเดียวคือ ไทย ลาวและพม่าบริเวณ สามเหลี่ยมทองคำ แห่งนี้ แรกเริ่มเดิมทีเป็นแหล่งขายยาเสพติดที่มีชื่อเสียงโด่งดังของโลกโดยการนำทองคำมาแลกกับฝิ่น ซึ่งในบริเวณนี้เหมาะอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนเนื่องจากทั้งที่ตั้งและการเดินทางที่ไม่ยากนัก เพราะ สามเหลี่ยมทองคำเป็นจุดตัดของแม่น้ำโขงกับแม่น้ำรวก ที่ผู้คนทั่วไปเรียกว่า สบรวก เมื่อวันเวลาผ่านไป การกวาดล้างยาเสพติดมีมากขึ้นทำให้การค้าฝิ่นเริ่มหมดไปและถูกพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแทนจุดยอดนิยมที่นักท้องเที่ยวส่วนใหญ่พลาดไม่ได้คือ การถ่ายรูป โดยเฉพาะ บริเวณซุ้มประตูสามเหลี่ยมทองคำ

17.30น.                 พาสมาชิกทานอาหารมื้อเย็น ณ ร้านอาหารหลู้ลำ (มื้อที่ 2) ร้านขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงราย

18.30 น.               พาท่านกลับสู่ที่พักในตัวเมืองเชียงราย ระดับ 3 ดาว

(พักในตัวเมืองเชียงราย ระดับ 3 ดาว)

วันที่สอง        วัดร่องขุ่น -  ไร่บุญรอด - วัดร่องเสือเต้น - ไร่เชิญตะวัน - ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย

07.30 น.               อรุณสวัสดิ์ด้วยกาแฟหอมกรุ่นสักถ้วยพร้อมรับประทายอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

08.30 น.               พาคณะเที่ยวชมวัดร่องขุ่น เป็นวัดที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินของจังหวัดเชียงราย เพื่อมุ่งสร้างงานพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองและประกาศความยิ่งใหญ่ต่อคนทั้งโลกเพื่อถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติในนาม "White Temple"

10.00 น.               จากนั้นออกเดินทางไปเที่ยวชมไร่บุญรอดซึ่งเป็นไร่ที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในเชียงรายสัมผัส

                        บรรยากาศเหมือนอยู่ในต่างประเทศ รวมถึงเป็นไร่ข้าวบาร์เล่ย์แห่งแรกและแห่งเดียวในเชียงราย

11.30 น.               ร้านน้ำเงี้ยวชื่อดัง ร้านพอใจ  (มื้อที่ 4) ที่แม้แต่นายกรัฐมนตรีไม่ว่าคนใดก็ต้องมาลองชิมโดยเจ้าของร้านคือพี่ชายของอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในร้านมีรูปวาดต้นฉบับของอาจารย์ติดอยู่เต็มสองฝั่งผนัง

13.00 น.               พาคณะเข้าเที่ยวชม วิหารสีฟ้าที่วัดร่องเสือ พบพระวิหารหลังใหม่ ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา เป็นศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้า รูปแบบของศิลปะส่วนหนึ่งมีความคล้ายกับผลงานของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และ อ.ถวัลย์ ดัชนีย์ สองศิลปินแห่งชาติชื่อดังชาวเชียงรายที่รังสรรค์ผลงานอยู่ที่วัดร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย และพิพธภัณฑ์บ้านดำ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย รวมอยู่ด้วย ผลงานดังกล่าวเป็นฝีมือการรังสรรค์ของ นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี พ.ศ.2554

                            แม่น้ำกกที่ร้านมโนรมณ์ พร้อมถ่ายรูปกับมุมเก๋ๆภายในร้าน

14.30 น.               ออกทางเดินไปไร่เชิญตะวัน พร้อมชมสถานที่อันเป็นธรรมชาติ ซึ่งได้ซื้อเป็นเจ้าของเอาไว้นานมากแล้ว แต่เหมือนฟ้ากำหนด ในเวลาต่อมา พ.ศ. 2545 ท่านว.วชิรเมธีได้เริ่มมาปฏิบัติธรรม ปักกลด ปลีกวิเวกอยู่ที่บนเขาที่อยู่ใกล้ๆกับไร่เชิญตะวันทุกเดือนนับตั้งแต่ที่ท่านว.วชิรเมธีได้จบเปรียญธรรม 9 ซึ่งบนเขาที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมอยู่ในตอนนั้นก็ยังมีผู้คน สามารถเข้ามาถึงกันได้ง่ายแต่ไม่ได้มาเพื่อศึกษาธรรมะ

17.00 น.               พาคณะเข้าช้อปปิ้งและซื้อของฝากที่ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย (อาหารเย็นตามอัธยาศัยรถจอดรอ 1 ชั่วโมงครึ่ง )

                            จากนั้นสมาชิกเข้าที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย

(พักในตัวเมืองเชียงราย ระดับ 3 ดาว)

วันที่สาม     วัดพระแก้ว-ดอยเขาควาย  –น้ำพุร้อนโปงพระบาท –น้ำตกโปงประบาท- บ้านดำ

08.00 น.               อรุณสวัสดิ์ด้วยกาแฟหอมกรุ่นสักถ้วยพร้อมรับประทายอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 5)

ก่อนพาสมาชิกออกเดินทางต่อพาคณะเข้าเที่ยวชมวัดพระแก้วเชียงราย จากนั้นพาท่านแวะเข้าถ่ายรูป ที่ร้านกาแฟริมน้ำกกที่สวยที่สุดในเชียงราย ณ ร้านเมลอินยัวเม้าท์ คอฟฟี่ จากนั้นพาท่านขึ้นถ่ายรูปและชมวิว เชียงราย ณ จุดชมวิวพระธาตุดอยเขาควาย  (ที่นี่หมอดูแม่นมาก สามารถใช้บริการได้ครับ)  ช่วงเที่ยง พาท่านเข้าทานบุฟเฟ่ต์ อาหารเหนือ ณ ร้านสบันงา (มื้อที่ 6) 

13.00 น.               พาทุกท่านไปยังน้ำพุร้อนโปร่งพระบาท ตั้งอยู่บ้านโป่งพระบาท ม.6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่มีมานานแล้ว ต้นกำเนิดของน้ำพุร้อนเดิม บริเวณที่มีอยู่เป็นป่าไมยราพและแอ่งน้ำ และจุดที่พบน้ำร้อนเป็นลักษณะแอ่งน้ำร้อน (warm pool) ที่มีขนาดเล็กประมาณ 2-3 แอ่ง ได้มีการสำรวจอย่างจริงจังโดยสำนักงานทรัพยากรธรณีวิทยาเขต 3 ( เชียงใหม่ ) กรมทรัพยากรธรณี เข้าร่วมสำรวจคุณภาพของน้ำร้อน จากการสำรวจพบว่าอุณหภูมิร้อนผิวดินอยู่ระหว่าง 48-50 องศา และอุณหภูมิใต้ดินสูงประมาณ 125-156 องศา หรือน้ำตกโปร่งประบาท อยู่ไม่ไกลจากมหาลัยราชภัฎเชียงราย ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้ตัวเมืองที่สุด (สามารถเลือกได้สถานที่เดียว)

14.30 น.               พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ตั้งอยู่ที่ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทางด้าน จิตรกรรม ปฏิมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมาย ทั้งทางด้านภาพเขียนและด้านปฏิมากรรมหลายชิ้น ลักษณะ ของ บ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้าน ศิลปะแบบล้านนา ทุกหลังทาด้วยสีดำ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “บ้านดำ” และยังเป็นสีที่ อ. ถวัลย์โปรดปราน อีกด้วย ในบ้านแต่ละหลังจะประดับด้วยไม้แกะสลักที่มีลวดลายงดงาม นอกจากไม้แกะสลักแล้วยังประดับด้วยเขาสัตว์ เช่น เขาควาย เขากวาง และยังมีกระดูกสัตว์ เช่น กระดูกช้าง เป็นต้น ถึงแม้อ.ถวัลย์ จะถึงแก่อนิจกรรมไปแล้ว แต่บ้านดำ ก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามา สัมผัสความงดงามของที่แตกต่างไม่เหมือนใครของที่นี่

16.00 น.               จากนั้นเดินทางกลับสู่ตัวเมืองพาท่านแวะซื้อของฝากก่อนเข้าเช็คอินที่สนามบินเชียงราย

                            พาท่านส่งสนามบินโดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ

 

 

อัตราค่าบริการ  2-4  ท่าน   (รถเก๋ง)  ราคาท่านละ  4,990  บาท

อัตราค่าบริการ  5-10  ท่าน   (รถตู้)   ราคาท่านละ  4,750  บาท

(เดินทางช่วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คิดเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานี้ไม่มีออกบิลภาษี)  

ที่พักระดับ 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม สามารถเลือกได้ดังนี้

โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอินน์ รีสอร์ท /โรงแรมพิมานอินน์/โรงแรมธันยาอินน์

 

ที่พักระดับ 4 ดาว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (กรุณาโทรเช็คราคา ราคาขึ้นอยู่กับวันที่และช่วงที่เข้าพัก)

เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท/โรงแรมแกรนด์ วิสต้า/โรงแรมรสา บูทีค

 

อัตรานี้รวม

-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน  

-ค่าที่พัก  2 คืน  พักห้องละ 2 ท่าน  (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)

-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

-ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม

-ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม                             

                            - ตั๋วเครื่องบินเดินทาง

                                -  ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

-  ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ

-  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีขอใบเสร็จ )

- ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว

- ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

*** หมายเหตุ ***  การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น   ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

 

วัดร่องขุ่น

ไร่บุญรอด

ไร่ชาฉุยฟง

ทัวร์อื่น ๆ

A1 โปรแกรมเชียงรายขายดี ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า ดอยตุง แม่สาย

2-4 ท่าน 5,990 บาท ต่อท่าน
5-10 ท่าน 5,500 บาท ต่อท่าน

A2 มหัศจรรย์ เชียงราย วัดร่องขุ่น ไร่บุญรอด ไร่ชาฉุยฟง ช้อปปิ้งแม่สาย 3 วัน 2 คืน

2-4 ท่าน 4,990 บาทต่อท่าน
5-10 ท่าน 4,750 บาทต่อท่าน

A3 เชียงราย ดอยแม่สลอง ตลาดชา ไร่ชา 101 แม่สาย สามเหลี่ยมทองคำ 3 วัน 2 คืน

2-4 ท่าน 5,990 บาทต่อท่าน
5-10 ท่าน 5,500 บาทต่อท่าน

A4 เชียงรายดอยสวย ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า ชมไร่ชาดอยแม่สลอง ช้อปปิ้ง แม่สาย

2-4 ท่าน 6,990 บาทต่อท่าน
5-10 ท่าน 5,990 บาทต่อท่าน
 

Sunstar Travel พาคุณสัมผัสเมืองเหนือ อุ่นใจทุกเมื่อในทุกเส้นทาง กับบริการที่แสนประทับใจ
  ซันสตาร์ ทราเวล Sun Star Travel  
 
 
   
     
  ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 424136 ครั้ง  
  @CopyRight All Reserv 2019-2020, Sun Star Travel ,by : Sun Star Travel