สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 053-602620 (สายตรง) 096-8677644 Line ID : 0968677644

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 053-602620 (สายตรง) 096-8677644
 
P11 เชียงราย 2 วัน 1 คืน วัดร่องขุ่น ไร่บุญรอด ไร่ชาฉุยฟง ช้อปปิ้งแม่สาย
2 ท่าน ราคาท่านละ 3,500 บาท

โปรแกรมทัวร์เชียงราย ราคาโปรโมชั่น  2 วัน 1 คืน (รหัส P11)

วัดร่องขุ่น –ไร่บุญรอด–วัดพระแก้ว – กระเหรี่ยงรวมมิตร - วัดห้วยปลากั้ง

วัดร่องเสือเต้น – ไร่ชาฉุยฟง  – ถ้ำปลา – แม่สาย –สามเหลี่ยมทองคำ

 

วันแรก  วัดร่องขุ่น  ไร่บุญรอดบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร-วัดห้วยปลากั้ง -วัดร่องเสือเต้น     

เช้า                         รับคณะที่จุดนัดพบ
08:30 น.               พาคณะเที่ยวชมวัดร่องขุ่น เป็นวัดที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปิน
ของจังหวัดเชียงราย เพื่อมุ่งสร้างงานพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองและประกาศความยิ่งใหญ่ต่อคนทั้งโลกเพื่อถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติในนาม
 "White Temple"

10:00 น.               พาคณะเที่ยวไร่บุญรอดฤดูหนาวอากาศค่อนข้างเย็นสบาย อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 19.1 องศาเซลเซียส สภาพ

ของพื้นที่โดยทั่ว ๆ ไป เป็นที่ลาดเนินเขา มีภูเขาเล็ก ๆภายในไร่บุญรอดเพาะปลูกพื้นหลากหลายชนิด แต่ที่ถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือ ไร่ชาอู่หลงสายพันธุ์จินซวน (Jin Xuan) หรือ ชาอู่หลงเบอร์ 12 เป็นชาสายพันธุ์ไต้หวัน ที่ปลูกบนพื้นที่กว่า 600 ไร่ กล้างไกลลดหลั่นกันลงมาอย่างสวยงาม ทั้งนี้ ชาอู่หลงเบอร์ 12 นิยมปลูกด้วยความสูงของพื้นที่ 450 เมตรจากระดับน้ำทะเล เพราะทำให้ได้กลิ่นหอม รสเลิศ

12:00 น.               พาคณะรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านข้าวซอยพอใจ  (มี้อที่ 1)

13:00 น.               พาคณะเที่ยวบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตรนอกจากชาวกระเหรี่ยงแล้วยังมีหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่าและลาหู่ในระแวก

 ใกล้เคียง หมู่บ้านกระเหรี่ยงเป็นหมู่บ้านขี่ช้างเที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขา บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร

  ( นั่งช้าง 250 บาทนั่งได้ 2 ท่าน )

 

15:30 น.               พาคณะนมัสการวัดห้วยปลากั้งมหัศจรรย์มหาเจดีย์๙ ชั้นภายในเจดีย์ มีเจ้าแม่กวนอิมจำลองแกะสลักด้วยไม้

ตรงบริเวณชั้นหนึ่งของเจดีย์ และแต่ละชั้นจะมีพระพุทธรูปประจำชั้นประดิษฐานอยู่ด้วย

 

16.30 น.               จากนั้นพาคณะเข้าเที่ยวชมวิหารสีฟ้าที่วัดร่องเสือเต้นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของเชียงราย  ก่อนพาคณะแวะจิบ

                            กาแฟพร้อมชมวิวริม แม่น้ำกกที่ร้านมโนรมณ์ พร้อมถ่ายรูปกับมุมเก๋ๆภายในร้าน

18:00 น.               พาคณะเดินเที่ยวช้อปปิ้งไนท์บาร์ซ่า เชียงรายสินค้าที่มีขายในตลาดเชียงรายไนท์บาร์ซาร์ โดยส่วนมากจะเป็น

ของจำพวกของที่ระลึกฝีมือชาวเขาเผ่าต่าง ๆ และสินค้าแฮนด์เมทของชาวเชียงราย มีทั้งเสื้อผ้าซึ่งมีเอกลักษณ์เด่นเสื้อผ้าพื้นเมืองแบบชาวล้านนา ผ้าทอมือลายต่าง ๆ มีเครื่องประดับทั้งเงิน ทองเหลือง ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอ กำไล เข็มขัด ตุ้มหู ลวดลายสวยงามมีเอกลักษณ์ของทางเหนือแบบชัดเจน รวมไปถึงกระเป๋าหลากหลายแบบ ที่เห็นเด่น ๆ ก็จะเป็นกระเป๋าแบบชาวเขา สีสันสดใส สะดุดตาราคาที่ไม่แพงนัก (มื้อเย็นอิสระในไนท์บาร์ซ่า)

19:00 น .              พาคณะเข้าที่โรงแรมพิมานอินน์ ในตัวเมืองเชียงรายหลังเข้าที่พักสมาชิกพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง        ไร่ชาฉุยฟง –ถ้ำปลา – แม่สาย – สามเหลี่ยมทองคำ– พระธาตุจอมกิตติ

07:00 น.               รับประทานอาหารที่โรงแรม  (มื้อที่ 2)

08:00 น.               ออกเดินทาง สู่แม่จัน ไร่ชาฉุยฟง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านพญาไพร ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวงและ อำเภอ

แม่จัน จังหวัด เชียงราย เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดี ของ บริษัท ฉุยฟงที จำกัด ซึ่งป็นผู้ผลิตใบชารายใหญ่ที่สุดใน จังหวัดเชียงรายโดยมี ประสบการณ์ยาวนานในการเพาะปลูกชามากว่า 40 ปี ปัจจุบัน บริษัท ฉุยฟง  เป็นผู้ผลิตชาผู้จัดจำหน่าย และผู้ส่งออก มีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ใช้ทางด้านอุตสาหกรรม เช่น โออิชิ มาลี ยูนีฟ ลิปตัน เป็นต้น สวนชาตั้ง อยู่บนเนื้อที่กว่า1,000 ไร่

11:00 น.               พาคณะเที่ยวชม วัดถ้ำปลา หรือ วัดพุทธสถานถ้ำปลาถ้ำปลา มีลักษณะเป็นลำธารเล็ก ๆ ไหลออกจากใต้ภูเขา

หินปูน ไหลทะลุผ่านภูเขาหลายเส้นทางโดยไหลออกทางหน้าปากถ้ำด้านทิศตะวันออกสายน้ำ เหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจาก น้ำตกห้วยเนี้ย ถ้ำนี้วัดความกว้างได้ประมาณ 2.50 เมตร ความสูงวัดจากฝั่งน้ำขึ้นไป สูงประมาณ 1.50 เมตร น้ำลึกประมาณ 0.50 เมตร และภายในถ้ำยังมีพระพุทธรูปศิลปะพม่า สร้างขึ้นโดยพระภิกษุชาวพม่า ประชาชนทั่วไปเรียกว่า "พระทรงเครื่อง" เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนในแถบนี้เป็นอย่างมาก

12:00 น.               พาคณะรับประทานอาหารเที่ยงที่ ร้านสุโขทัยบุฟเฟ่ต์ (มื้อที่ 3)

13:00 น.               พาคณะเที่ยวช้อปปิ้งแม่สายเหนือสุดของประเทศไทย ติดต่อกับประเทศพม่าที่ท่าขี้เหล็ก โดยมีแม่น้ำแม่สาย

เป็นพรมแดน มีสะพานเชื่อมเมืองทั้งสองเข้าด้วยกัน ทั้งชาวเขาและชาวพม่าเดินทางไปมาหาสู่ค้าขายกันโดยเสรี นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเดินทางไปยังท่าขี้เหล็กของพม่าเพื่อซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าราคาถูกอื่นๆเช่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องทองเหลือง เป็นต้น

14:00 น.               พาคณะเดินทางสู้ เชียงแสน สามเหลี่ยมทองคำแห่งนี้ แรกเริ่มเดิมทีเป็นแหล่งขายยาเสพติดที่มีชื่อเสียงโด่งดัง

ของโลกโดยการนำทองคำมาแลกกับฝิ่น ซึ่งในบริเวณนี้เหมาะอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนเนื่องจากทั้งที่ตั้งและการเดินทางที่ไม่ยากนัก เพราะ สามเหลี่ยมทองคำเป็นจุดตัดของแม่น้ำโขงกับแม่น้ำรวก ที่ผู้คนทั่วไปเรียกว่า สบรวกชายแดนบริเวณนี้ เป็นเขตแดนของสามประเทศ คือ ไทย ลาว พม่า โดยมีสันดอนตรงกลางยิ่งเหมาะกับการแลกเปลี่ยนมากยิ่งขึ้น เมื่อวันเวลาผ่านไป การกวาดล้างยาเสพติดมีมากขึ้นทำให้การค้าฝิ่นเริ่มหมดไปและถูกพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแทนจุดยอดนิยมที่นักท้องเที่ยวส่วนใหญ่พลาดไม่ได้คือ การถ่ายรูป โดยเฉพาะ บริเวณ ซุ้มประตูสามเหลี่ยมทองคำจากนั้น นมัสการพระพุทธรูป องค์สีทองอร่าม นามว่า พระพุทธนวล้านตื้อ ที่ประดิษฐานบน เรือแก้วกุศลธรรมตั้งโดดเด่นอยู่บริเวณชายน้ำ เพื่อความเป็นศิริมงคลก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวต่อ

 

 

16:00 น                พาคณะนมัสการพระธาตุจอมกิตติแห่งนี้ก็มีความเกี่ยวเนื่องอย่างมากกับพระเจ้าพรหมมหาราช หลังจากกู้ความ

เป็นไท และขอมสิ้นอำนาจไปจาก ประเทศไทยแล้ว กองทัพของพระเจ้าพรหมมหาราชและประชาชนก็มีการฉลองร่วมบุญครั้งใหญ่กันบนพระธาตุจอมกิตติแห่งนี้ เพื่อ ประกาศชัยชนะ และความเป็นอิสระ

17:00 น.               พาคณะแวะซื้อของฝาก นันทวัน(ก๋องคำ)ได้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เช่น แหนม แคบหมู หมูยอ สินค้าของ

ฝาก และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายและ 8 จังหวัด ภาคเหนือ

17:30 น.               ส่งคณะที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

อัตราค่าบริการ  2 -4 ท่าน   (รถเก๋ง)  ราคาท่านละ  3,500  บาท

อัตราค่าบริการ  5-10  ท่าน   (รถตู้)  ราคาท่านละ  3,500   บาท

ที่พักระดับ 3 ดาว(กรุณาโทร. เช็คราคา ราคาขึ้นอยู่กับวันที่และช่วงที่เข้าพัก)

โรงแรมพิมานอินน์/โรงแรมธันยาอินน์

 (กรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง /ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินเดินทาง/ราคานี้ไม่มีออกบิลภาษี)

อัตรานี้รวม

  • ค่ารถปรับอากาศเดินทางตามระบุ
  • ค่าที่พักปรับอากาศพัก 2 ท่าน/ห้อง (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)
  • ค่าเอกสารผ่านแดนพม่า
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย+อาหาร 3 มื้อ

อัตรานี้ไม่รวม 

                                -  ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

-  ค่าทิปมัคคุเทศก์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ

-  ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการระบุ

- ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

-  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีขอใบเสร็จ )

*** หมายเหตุ ***  การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น   ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

 

วัดร่องขุ่น

ไร่บุญรอด

ทัวร์อื่น ๆ

P22 เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน สวนสัตว์เชียงใหม่ ดอยสุเทพ ม่อนแจ่ม

เดินทางขั้นต่ำ
2 ท่าน ราคาท่านละ 2,990 บาท
 

Sunstar Travel พาคุณสัมผัสเมืองเหนือ อุ่นใจทุกเมื่อในทุกเส้นทาง กับบริการที่แสนประทับใจ
  ซันสตาร์ ทราเวล Sun Star Travel  
 
 
   
     
  ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 424137 ครั้ง  
  @CopyRight All Reserv 2019-2020, Sun Star Travel ,by : Sun Star Travel