สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 053-602620 (สายตรง) 096-8677644 Line ID : 0968677644

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 053-602620 (สายตรง) 096-8677644
 
D1 เชียงรายม๋วนใจ ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า ดอยตุง แม่สาย ไร่ชาฉุยฟง 4 วัน 3 คืน
2-3 ท่าน (รถเก๋ง) ราคาท่านละ 7,990 บาท
4-5 ท่าน (รถ6 ที่นั่ง) ราคาท่านละ 7,500 บาท

โปรแกรมทัวร์ เชียงรายม่วนใจ๋ ภูชี้ฟ้า  4 วัน 3 คืน (D1)

วัดร่องขุ่น -หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร- ภูชี้ฟ้า - แม่สาย ช้อปปิ้งไนท์บาร์ซ่า

สามเหลี่ยมทองคำ-  ปางช้างกระเหรี่ยงรวมมิตร - วัดห้วยปลากั้ง  -วัดร่องเสือเต้น

วันที่หนึ่ง     วัดร่องขุ่น – ไร่บุญรอด – หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร- ภูชี้ฟ้า

เช้า                         รับคณะที่สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

09.30 น.               พาคณะเที่ยวชมวัดร่องขุ่น เป็นวัดที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินของ
                              จังหวัดเชียงราย เพื่อมุ่งสร้างงานพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองและประกาศความยิ่งใหญ่ต่อคนทั้งโลก
เพื่อถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติในนาม "White Temple"

11.00 น.              พาคณะเที่ยวไร่บุญรอดหรือ สิงห์ปาร์คเชียงราย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่งดงามตระการตาเต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ ภายในมีรถโดยสารคอยอำนวยความสะดวก พาทุกท่านไปยังตามจุดต่างๆ เพื่อเก็บภาพความประทับใจของสวนดอกไม้ที่จัดไว้อย่างอลังการ

12.00 น.              รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารในตัวเมืองเชียงราย  (มื้อที่ 1)

13.30น.                 เดินทางไป ปางช้างกะเหรี่ยงรวมมิตร พาท่านสัมผัสปางช้างบรรยากาศริมแม่น้ำกก(ไม่รวมค่านั่งช้าง)  บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรตั้งอยู่ริมแม่น้ำกกฝั่งซ้าย หมู่ 2 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย นอกจากชาวกระเหรี่ยงแล้วยังมีหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่าและลาหู่ในระแวกใกล้เคียง หมู่บ้านกระเหรี่ยงเป็นหมู่บ้านขี่ช้างเที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขา บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร มีหมู่บ้านบริวาร 1 หมู่บ้าน คือ บ้านดอยบ่อ 2 ( ชนเผ่าอาข่า ) บ้านรวมมิตรมีประชากรทั้งหมด 2,840 คน จำนวนครัวเรือน 1,549 ครัวเรือนประกอบไปด้วย ชนเผ่ากะเหรี่ย,อาข่า,ลาหู่,ลีซอ,ม้ง,ไทลื้อ

14.30 น.               ออกเดินทางสู่ภูชี้ฟ้าระหว่างทางพาท่านแวะเที่ยวหรือแวะตุนเสบียงก่อนขึ้นภูชี้ฟ้าที่ตลาดท้องถิ่นเมืองเทิง

17.30 น.              เดินทางถึงภูชี้ฟ้า หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ  รีสอร์ท โดย ณ จุดนี้ท่านสามารถชมพระอาทิตย์ตก

ดินพร้อมสัมผัสอากาศหนาวแบบฉ่ำปอดได้อย่างสุขใจ  ก่อนทานมื้อเย็นในที่พัก  (มื้อที่ 2)

(พักภูหมอกดอกไม้รีสอร์ท / ไร่ร่มโพธิ์ทองรีสอร์ท บนภูชี้ฟ้า)

วันที่สอง       ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า – น้ำตกอุ่น – ล่องเรือกว๊านพะเยา – ดินเนอร์ริมน้ำกก

05.00 น.               อรุณสวัสดิ์บนดินแดนที่หนาวเหน็บแต่สวยเกินบรรยายพาท่านขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า โดยรถสองแถวท้องถิ่น  พร้อมชมทะเลหมอกให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บนสวรรค์ให้ท่านถ่ายรูปได้อย่างเพลิดเพลินจากนั้นกลับมาที่พักให้ท่านพักผ่อนเดินเล่นตามอัธยาศัย

07.30น.                 รับประทานอาหารพร้อมกัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  ( มื้อที่ 3 )หลังอาหารสมาชิกพักผ่อนตามอัธยาศัย

09.00 น.               พาคณะเดินทางระหว่างทางพาคณะแวะเที่ยวชมน้ำตกภูซาง เป็นน้ำตกที่มีความพิเศษกว่าน้ำตกทั่วไป คือน้ำจะอุ่น เหมือนน้ำตกร้อนที่กระบี่ เป็นน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาดอยผาหม่น ไหลลงมาจากหน้าผาหินปูน 25 เมตร และน้ำตกจะมีน้ำใส อมเขียว สะอาด บริเวณน้ำตกมีแอ่งน้ำให้เล่น สามารถนอนแช่น้ำได้

12.00 น.               เดินทางถึงพาท่านรับประทานอาหารเที่ยงกับเมนูกุ้งสดๆ บ่อกุ้ง อำเภอเทิง  (มื้อที่ 4)

13.30 น.               ไร่รื่นรมย์ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ของคนรุ่นใหม่ โดยสองพี่น้อง เชอรี่ วิลาสินี และ แอปเปิ้ล ศิริวิมล กิตะพาณิชย์ ทายาทธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ SAT ที่ตั้งใจอยากให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพ และควบคุมน้ำหนักอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ด้วยการเลือกทานพืชผักที่ไม่มีสารเคมีหรือเรียกแบบคุ้นหู คือ พืชเกษตรอินทรีย์

16.30น.                ไร่เชิญตะวัน พื้นที่ของไร่แต่เดิมมานั้นเป็นเพียงสวนลิ้นจี่ เป็นที่ดินของลูกศิษย์ของท่านว.วชิรเมธี ซึ่งได้ซื้อเป็นเจ้าของเอาไว้นานมากแล้ว แต่เหมือนฟ้ากำหนด ในเวลาต่อมา พ.ศ. 2545 ท่านว.วชิรเมธีได้เริ่มมาปฏิบัติธรรม ปักกลด ปลีกวิเวกอยู่ที่บนเขาที่อยู่ใกล้ๆกับไร่เชิญตะวันทุกเดือนนับตั้งแต่ที่ท่านว.วชิรเมธีได้จบเปรียญธรรม 9 ซึ่งบนเขาที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมอยู่ในตอนนั้นก็ยังมีผู้คน สามารถเข้ามาถึงกันได้ง่ายแต่ไม่ได้มาเพื่อศึกษาธรรมะ หรือปฏิบัติธรรมะแต่อย่างใด เป็นแต่ชาวบ้านธรรมดาที่อยากมาขอหวยขอเลขกับท่าน ซึ่งไม่ใช่จุดประสงค์ที่ท่านต้องการ และทำให้ยังไม่เกิดความสงบอย่างที่ตั้งใจ

17.30 น.               เดินทางกลับถึงเมืองเชียงราย แวะรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารริมแม่น้ำกก   (มื้อที่ 5)

18.30 น.               พาทุกท่านกลับสู่ที่พักด้วยความปลอดภัยที่โรงแรมในตัวเมืองเชียงราย

(พักโรงแรมในตัวเมือง ระดับ 3 ดาว)

วันที่สาม       ดอยตุง–ไร่ชาฉุยฟง– แม่สาย–สามเหลี่ยมทองคำ –ช้อปปิ้งไนท์บาร์ซ่า

07.30น.                 รับประทานอาหารพร้อมกัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  ( มื้อที่ 6 )

10.00 น.               พาทุกท่านเดินทางถึง “ไร่ชาฉุยฟง” ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านพญาไพร ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวงและ อำเภอแม่จัน จังหวัด เชียงราย เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดี ตั้งอยู่ในภูมิประเทศแถบเทือกเขาสูง ด้วยความความสวยงามของไร่ชาที่กว้างใหญ่กว่าพันไร่โดยจะปลูกโค้งวนตามสันเขาและลดหลั่นเป็นขั้นบันไดซึ่งดูสวยงามแปลกตากว่าไร่ชาที่อื่นทำให้ไร่ชาฉุยฟงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ใน จังหวัดเชียงราย

11.00 น.               พาทุกท่านเดินทางสู่“ดอยตุง”พาท่านเดินชม “สวนแม่ฟ้าหลวง” ซึ่งเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 บนพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ ใกล้กับพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวงได้รับการออกแบบให้สวยงามตลอด 365 วัน แปลงไม้ดอกหลากหลายพันธ์นับหมื่นดอกถูกจัดแต่งหมุนเวียนให้สวยงามไม่ซ้ำกันทั้งสามฤดู ปัจจุบันสวนแม่ฟ้าหลวงได้ขยายพื้นที่เพิ่มอีก 13 ไร่ เป็นสวนหิน สวนน้ำ สวนปาล์ม และสวนไม้ประดับ รวมเนื้อที่สวนแม่ฟ้าหลวงทั้งหมดเป็น 25 ไร่

12.30 น.               พาทุกท่านแวะรับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 7)

13.30 น.               พาทุกท่านสู่“ตลาดท่าขี้เหล็ก แม่สาย” ซึ่งที่นี่เป็นตลาดที่ค้าขายกันโดยเสรี นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเดินทางไปยังท่าขี้เหล็กของพม่าเพื่อซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าราคาถูกเป็นตลาดที่มีของขายมากมายหลากหลายชนิด เป็นสินค้าที่ราคาซึ่งถือว่าไม่แพง เช่น กระเป๋า เสื้อผ้าเป็น ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มาจากประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์ วิทยุ เครื่องเล่นดีวีดี HD และของใช้อื่น ๆ เป็นต้น

15.30 น.               พาสมาชิกเดินทางถึงเชียงแสนไปที่เดียวแต่ได้เที่ยวถึง 3 ประเทศเลยทีเดียวคือ ไทย ลาวและพม่าบริเวณ สามเหลี่ยมทองคำ แห่งนี้ แรกเริ่มเดิมทีเป็นแหล่งขายยาเสพติดที่มีชื่อเสียงโด่งดังของโลกโดยการนำทองคำมาแลกกับฝิ่น ซึ่งในบริเวณนี้เหมาะอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนเนื่องจากทั้งที่ตั้งและการเดินทางที่ไม่ยากนัก เพราะ สามเหลี่ยมทองคำเป็นจุดตัดของแม่น้ำโขงกับแม่น้ำรวก ที่ผู้คนทั่วไปเรียกว่า สบรวก เมื่อวันเวลาผ่านไป การกวาดล้างยาเสพติดมีมากขึ้นทำให้การค้าฝิ่นเริ่มหมดไปและถูกพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแทนจุดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พลาดไม่ได้

18.00 น.               แวะช้อปปิ้งที่ตลาดไนท์บาซาร์ ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองมากมาย ทั้งผ้าไหม ผ้าทอ งานศิลปะต่าง ๆ ของทางภาคเหนือ รวมไปถึงของกิน ของใช้ต่างๆ เดินเพลิน ๆ อากาศเย็นสบาย จากนั้นนำคณะเดินทางกลับที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย  (อาหารเย็นตามอัธยาศัย รถจอดรอ 1 ชั่วโมง)

(พักโรงแรมในตัวเมือง ระดับ 3 ดาว)

วันที่สี่             ปางช้างกระเหรี่ยงรวมมิตร  วัดห้วยปลากั้ง  วัดร่องเสือเต้น

07.30น.                 รับประทานอาหารพร้อมกัน ณ ห้องอาหารโรงแรม  ( มื้อที่ 8 )

08.30 น.               ออกออกทางเดินไปปางช้างรวมมิตรมีช้างหลายเชือกเลือกให้เราใช้บริการเพื่อนั่งชมธรรมชาติริมน้ำกก พร้อมกับชมวิถีชีวิตชนเผ่าต่างๆในลุ่มน้ำกก (ไม่รวมค่าตั๋วนั่งช้าง)

10.30 น.               เดินทางสู่วัดห้วยปลากั้งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่โบราณและได้รับการกล่าวขานจากผู้ศรัทธาทั่วสารทิศถึง

ความงดงามอลังการและเป็นศูนย์รวมใจพุทธศาสนิกชน โดยมีญาติโยมทั้งประชาชน บุคคลที่มีชื่อเสียง ข้าราชการ นายทหาร นายตำรวจ นักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองท้องถิ่น ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา

12.30 น.               แวะทานข้าวซอย น้ำเงี้ยว ร้านน้ำเงี้ยวชื่อดัง ร้านพอใจ  (มื้อที่ 9) หลังอาหารพาท่านแวะถ่ายรูป ณ หอนาฬิกาเชียงรายสร้างและออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย ศิลปินชื่อดัง

14.30 น.               จากนั้นพาคณะเข้าเที่ยวชมวิหารสีฟ้าที่วัดร่องเสือเต้นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของเชียงราย  ก่อนพาคณะแวะจิบกาแฟพร้อมชมวิวริมแม่น้ำกกที่ร้านกาแฟมโนรมย์ พร้อมถ่ายรูปกับมุมเก๋ๆภายในร้าน(ตามอัธยาศัย)

17.00น.                 พาท่านแวะซื้อของฝาก แคปหมู ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม หมูยอ ฯลฯ ราคาถูกของฝากราคาถูกที่ร้านนันทวัน

17.30 น.               พาท่านส่งที่สนามบิน / ขนส่ง ณ จังหวัดเชียงรายโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ  2-3  ท่าน (รถเก๋ง)  ราคาท่านละ  7,990 บาท

อัตราค่าบริการ  4-5  ท่าน (รถ6 ที่นั่ง)  ราคาท่านละ  7,500 บาท

อัตราค่าบริการ  6-10  ท่าน (รถตู้)  ราคาท่านละ  7,300 บาท

(เดินทางช่วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คิดเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานี้ไม่มีออกบิลภาษี)  

ที่พักระดับ 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม สามารถเลือกได้ดังนี้

ในตัวเมืองเชียงราย โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอินน์ รีสอร์ท /โรงแรมพิมานอินน์/โรงแรมธันยาอินน์

บนภูชี้ฟ้า ไร่ร่มพิ์ทองรีสอร์ท หรือ ภูหมอกดอกไม้รีสอร์ท

ที่พักระดับ 4 ดาว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (กรุณาโทรเช็คราคา ราคาขึ้นอยู่กับวันที่และช่วงที่เข้าพัก)

เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท/โรงแรมแกรนด์ วิสต้า/โรงแรมรสา บูทีค

อัตรานี้รวม

-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน  

-ค่าที่พัก  3 คืน  พักห้องละ 2 ท่าน  (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)

-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

-ค่าอาหาร 9 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม

-ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม                             

                            - ตั๋วเครื่องบินเดินทาง

                                -  ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

-  ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ

-  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีขอใบเสร็จ )

- ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว

- ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

*** หมายเหตุ ***  การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น   ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

 

 

ทัวร์อื่น ๆ

D1 เชียงรายม๋วนใจ ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า ดอยตุง แม่สาย ไร่ชาฉุยฟง 4 วัน 3 คืน

2-3 ท่าน (รถเก๋ง) ราคาท่านละ 7,990 บาท
4-5 ท่าน (รถ6 ที่นั่ง) ราคาท่านละ 7,500 บาท

D2 หอคำหลวง-ดอยสุเทพ-บ้านม้งดอยปุย-ม่อนแจ่ม–โป่งแยงซิปไลน์ -ดอยอินทนนท์- ร้านกาแฟเดอะไจแอนท์ – หมู่บ้านแม่กำปอง–น้ำพุร้อนสันกำแพง

อัตราค่าบริการ 2-3 ท่าน (รถเก๋ง) ราคาท่านละ 7,500 บาท
อัตราค่าบริการ 4-5 ท่าน (รถ 6 ที่นั่ง) ราคาท่านละ 7,250 บาท
อัตราค่าบริการ 6-10 ท่าน (รถตู้) ราคาท่านละ 6,990 บาท

D4 ทัวร์เชียงราย เที่ยวบ้านดอนซาวลาว ร่องขุ่น บุญรอด สวนส้มธนาธร ล่องเรือแม่น้ำโขง 4วัน 3คืน

2-3 ท่าน ท่านละ 7,990 บาท
4-5 ท่าน ท่านละ 6,990 บาท
6 ท่านขึ้นไป ท่านละ 6,850 บาท
 

Sunstar Travel พาคุณสัมผัสเมืองเหนือ อุ่นใจทุกเมื่อในทุกเส้นทาง กับบริการที่แสนประทับใจ
  ซันสตาร์ ทราเวล Sun Star Travel  
 
 
   
     
  ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 424148 ครั้ง  
  @CopyRight All Reserv 2019-2020, Sun Star Travel ,by : Sun Star Travel