สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 053-013229 (สายตรง) 096-8677644
 
T4 โปรแกรมทัวร์ เชียงใหม่ อ่างขาง ฝาง ท่าตอน สวนส้มธนาธร ล่องเรือแอ่วลาว 3วัน 2คืน
2-4 ท่าน ท่านละ 6,990 บาท
5-6 ท่าน ท่านละ 5,990 บาท
7-10 ท่านท่านละ 5,500 บาท

โปรแกรมทัวร์ เชียงใหม่-อ่างขาง-ฝาง-ท่าตอน  3 วัน 2คืน (รหัส T4)

สวนสิริกิตติ์-ม่อนแจ่ม-ดอยอ่างขาง-จุดชมวิวม่อนสน-เกษตรหลวงอ่างขาง-สวนส้มธนาธร  ไร่องุ่นหอมแผ่นดิน-วัดท่าตอน-น้ำพุร้องฝาง-ถ้ำเชียงดาว-ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว

วันแรก สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์-ม่อนแจ่ม-ดอยอ่างขาง

เช้า                         รับสมาชิก ณ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ หรือจุดนัดพบในตัวเมืองเชียงใหม่

10.30 .               นำท่านเดินทางเที่ยวชมทางเดินชมธรรมชาติ สคานูปี้วอร์คที่สวยที่สุดในประเทศไทยที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์

12.00 .               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมห้วยแม่สา (มื้อที่ 1)

13.30 .               นำท่านแวะเที่ยวชมม่อนแจ่ม ให้เวลากับท่านได้ถ่ายรูปได้ทุกมุมของม่อนแจ่มหรือท่านสามารถลองเล่นกิจกรรมยิงหน้าไม้ชิงของรางวัลแต่ไฮไลท์ของงานนี้ก็คือการแรลลี่ F1 นี่แหละครับ  ที่เป็นจุดสนใจขนักท่องเที่ยวที่ทุกคนก็อยากจะลองดูกับความหวาดเสียวจากการละลิ่วลงมาจากยอดเนิน

18.00 .               นำท่านเดินทางมาถึงดอยอ่างขางพาท่านเช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนชมบรรยากาศตามอัธยาศัย

                           (มื้อเย็นตามอัธยาศัย)  ช่วงค่ำสมาชิกสามารถเดินเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้าอาหารหน้าที่พักได้

(พัก อ่างขางวิลล่า ดอยอ่างขาง หรือเทียบเท่า)

วันที่สอง      จุดชมวิวม่อนสน-เหษตรหลวงอ่างขาง-สวนส้มธนาธร-ไร่องุ่นหอมแผ่นดิน-วัดท่าตอน

06.00 .               นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวม่อนสน ดื่มด่ำกับธรรมชาติพร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า  ท่านสามารถชมทะเลหมอกได้ตามฤดูกาล (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

07.30 .               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) หลังจากนั้นเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก

08.30 .               นำท่านท่านเข้าชม สถานีเกษตรดอยอ่างขาง ซึ่งที่นี่เป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขางได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 โดยเริ่มดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านพืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล และพืชเครื่องดื่มเมืองหนาวเป็นลำดับแรก ต่อมาได้ทำการขยายผลการดำเนินงานไปในด้านหัตถกรรม สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นสถานีเกษตรที่ทดลองปลูกพืชผักและไม้เมืองหนาว มีสถานที่น่าสนใจได้แก่ สวนท้อ สวนบ๊วย แปลงปลูกผักกลางแจ้ง โรงเรือนกุหลาบ สวนแปดสิบเป็นแปลงปลูกดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงาม และยังมีโรงเรือนไม้ในร่มที่มีดอกไม้เมืองหนาวที่ออกดอกสวยงามทุกฤดูกาล ลักษณะเป็นรูปแอ่งกระทะ สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าสนและป่าดิบ ดินอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,400 เมตร

12.00  .              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมแม่น้ำกกในอำเภอท่าตอน (มื้อที่ 3)

13.00 .               นำท่านเดินทางเที่ยวชมสวนส้มธนาธร (สวนแปดท่าตอน)  เป็นสวนส้มที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเชียงใหม่ ซึ่งสวนส้มธนาธรแห่งนี้ เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของคุณภาพ จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจของชาวเมืองฝางซึ่งเป็นเมืองต้นกำเนิดของส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งเลยทีเดียว ที่นี่ก่อตั้งขึ้นโดยคุณบัณฑูร จิระวัฒนากูล โดยเป็นสวนส้มที่สามารถปลูกส้มได้มากกว่า 10 สายพันธุ์ แต่ที่รู้จักกันดี คือ ส้มสายน้ำผึ้ง ส้มฟรีมองต์ธนาธร และปัจจุบันได้พัฒนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไป ชมสวนและชิมน้ำส้มสดๆ พร้อมกับเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กลับบ้าน นำท่านนั่งรถรางชมสวน

14.00 .               นำท่านเดินทางถึงไร่องุ่น หอมแผ่นดิน จะมีทั้งในส่วนของไร่องุ่น ห้องอาหาร ห้องกาแฟ และร้านขายของฝาก ภายในบริเวณกว้างขวางตกแต่งแต่ละมุมได้สวยมีความเป็นระเบียบแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ชัดเจน มีมุมสำหรับถ่ายภาพสวยงามหลายจุด มี Wifiรายการอาหารมีให้เลือกเยอะพอสมควรรวมถึงเครื่องดื่มชา กาแฟ น้ำผลไม้ปั่นต่างๆ เป็นร้านอาหารในอำเภอแม่อายที่น่าสนใจมาก  (ตามอัธยาศัย)

15.30 .               นำท่านเดินทางเข้าชมวัดท่าตอนวัดท่าตอนเดิมเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานได้จาก วัตถุโบราณที่ค้นพบในบริเวณนี้ วัดท่าตอนยังเป็นสถาบันการศึกษาสำหรับพระภิกษุ สามเณร และเยาวชน เป็นศูนย์บำบัดยาเสพติด และสงเคราะห์ชาวเขา เป็นวัดที่มีทิวทัศน์งดงาม และเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50 ทางวัดได้ริเริ่มโครงการก่อสร้างเจดีย์แก้วเฉลิมพระเกียรติไว้บนยอดเขา ด้านบนมีจุดชมวิวซึ่งจะมองเห็นชุมชน ทุ่งนา และแม่น้ำกกไหลคดเคี้ยวอยู่เบื้องล่าง

17.30 .               นำท่านเดินทางเข้าที่พักอำเภอฝาง  ช่วงค่ำรับประทานอาหารเย็นในที่พักริมแม่น้ำมาว  (มื้อที่ 4)

ห้องพักริมน้ำ อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

(พัก อุ่นไอมาว ห้องพักธรรมดา ไม่มีเครื่องปรับอากาศ พักห้องละ 2 ท่าน)

วันที่สาม       น้ำพุร้อนฝาง-ถ้ำเชียงดาว-ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว-ซื้อของฝากเมืองเหนือ

07.00 .               รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารของที่พัก  (มื้อที่ 5)

08.30 .               นำท่านเดินทางเที่ยวชมบ่อน้ำพุร้อนฝาง ตั้งอยู่ภายใน"อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มี ความน่าอัศจรรย์อยู่ในตัว ตรงที่เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นมาจากหินร้อนเหลวที่อยู่ใต้เปลือกโลก (แม็กม่า) ไหลแทรกมาตามช่องหินขึ้นมาใกล้เปลือกโลก ทำให้ชั้นหินบริเวณนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้น และเมื่อน้ำบาดาลไหลผ่านชั้นหินร้อนดังกล่าว จึงทำให้อุณหภูมิของน้ำนั้นสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้เกิดแรงดันมหาศาล และดันตัวเองผ่านรอยแยกของหินแกรนิตขึ้นมาบนพื้นผิวโลก จนเกิดเป็นน้ำพุร้อนพุ่งขึ้นมา โดยมีไอร้อน เป็นควันลอยคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งความร้อนของน้ำในบ่อน้ำพุร้อนนั้นมีความร้อนสูงประมาณ 80-100 องศาเซลเซียส             

11.00 .               นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ ถ้ำเชียงดาวเป็นถ้ำที่น่าสนใจถ้ำหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขต อำเภอเชียงดาว ตั้งอยู่เชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาว ภายใน แต่ละถ้ำมีความงามจากการเสกสรรปั้นแต่งของธรรมชาติ ชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ของหินงอกหินย้อยที่ก่อให้เกิดรูปร่างต่าง ๆเป็นถ้ำขนาดใหญ่ภายในมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่สวยงาม

12.30 .               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในอำเภอเชียงดาว (มื้อที่ 6)

14.00 .               นำท่านเดินทางถึงศูนย์ฝึกช้างเชียงดาวเป็นปางช้างที่ก่อตั้งขึ้นมานานแล้ว แต่เดิมเป็นช้างที่ใช้สำหรับลากไม้ ต่อมามีการปิดสัมปทานป่าไม้ จึงนำช้างมาบริการนักท่องเที่ยวในการเดินชมป่า และกลายมาเป็นปางช้างเพื่อการท่องเที่ยวในที่สุด สถานที่โดยรอบปางช้างค่อนข้างสวยงาม เนื่องจากมีทั้งป่าไม้และลำน้ำปิง อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของคนรักช้าง ในพื้นที่ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยหมู่ไม้เขียวชอุ่มและขุนเขาสูงชัน ขนาบข้างด้วยสายน้ำปิง ไหลระเรื่อยในดินแดนต้นน้ำ บรรยากาศของศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว จึงดูสงบร่มรื่นในแวดล้อมของกลิ่นอายธรรมชาติ ทำให้ผู้มาเยือนคล้ายเดินทางย้อนกลับไปพบเจอ

17.00 .               นำท่านแวะซื้อของฝาก แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว อาหารพื้นเมือง ที่ร้านวนัสนันท์

18.00 .               นำท่านเดินทางส่งสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ด้วยความปลอดภัย พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ  2-4 ท่าน (รถเก๋ง) ราคาท่านละ  6,990  บาท

อัตราค่าบริการ  5-6 ท่าน (รถ 6 ที่นั่ง)  ราคาท่านละ  5,990  บาท

อัตราค่าบริการ  7-10 ท่าน (รถตู้)  ราคาท่านละ  5,500  บาท

(เดินทางช่วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คิดเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานี้ไม่มีออกบิลภาษี)  

อัตรานี้รวม

-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน  

-ค่าที่พัก  2 คืน  พักห้องละ 2 ท่าน  (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)

-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

-ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม

-ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

 

อัตรานี้ไม่รวม                             

                            - ตั๋วเครื่องบินเดินทาง

                               -  ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

-  ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ

-  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีขอใบเสร็จ )

- ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว

- ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

*** หมายเหตุ ***  การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น   ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

 

 

 

ทัวร์อื่น ๆ

T1 เชียงใหม่ เชียงราย ดอยสุเทพ วัดร่องขุ่น เขื่อนแม่สรวย ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น 3 วัน 2 คืน

2-4 ท่าน 6,990 บาทต่อท่าน
5-6ท่าน 6,500 บาทต่อท่าน
7-10 ท่าน 5,500 บาทต่อท่าน

T2 เชียงใหม่ ฝาง สวนส้มธนาธร ปางช้างเชียงดาว ดอยสุเทพ ดอยแม่สลอง ไร่ชาฉุยฟง 3 วัน 2 คืน

2-3ท่านล ะ 6,990 บาท
4-5 ท่าน ท่านละ 6,500 บาท
6-10 ท่าน ท่านละ 5,990 บาท

T3 เชียงราย - เชียงใหม่ ไร่ชาฉุยฟง ดอยอินทนนท์ สวนดอกไม้ดอยตุง แม่สาย 3 วัน 2 คืน

2-4 ท่าน 6,990 บาทต่อท่าน
5-6 ท่าน 6,500 บาทต่อท่าน
7-10 ท่าน 5,500 บาทต่อท่าน

T4 โปรแกรมทัวร์ เชียงใหม่ อ่างขาง ฝาง ท่าตอน สวนส้มธนาธร ล่องเรือแอ่วลาว 3วัน 2คืน

2-4 ท่าน ท่านละ 6,990 บาท
5-6 ท่าน ท่านละ 5,990 บาท
7-10 ท่านท่านละ 5,500 บาท
 

Sunstar Travel พาคุณสัมผัสเมืองเหนือ อุ่นใจทุกเมื่อในทุกเส้นทาง กับบริการที่แสนประทับใจ
  ซันสตาร์ ทราเวล Sun Star Travel  
 
 
   
     
  ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 262695 ครั้ง  
  @CopyRight All Reserv 2019-2020, Sun Star Travel ,Designed by : Chiangrai Enter Soft