โปรแกรมทัวร์โปรโมชั่น

PRO22 เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน สวนสัตว์เชียงใหม่ ดอยสุเทพ ม่อนแจ่ม เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
ราคาท่านละ 2,990 บาท

PRO11 เชียงราย 2 วัน 1 คืน วัดร่องขุ่น ไร่บุญรอด ไร่ชาฉุยฟง ช้อปปิ้งแม่สาย เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
ราคาท่านละ 2,990 บาท

FCM6 เชียงใหม่ใจดี ดอยขุนช่างเคี่ยน ผาช่อ กิ่วแม่ปาน ไนท์ซาฟารี
2-4 ท่าน 5,990 บาทต่อท่าน
5-6 ท่าน 5,750 บาทต่อท่าน
7-10 ท่าน 5,500 บาทต่อท่าน

BCM2 เชียงใหม่ ดอยสวย เขื่อนแม่งัด-ดอยอ่างขาง-ถ้ำเชียงดาว-ม่อนแจ่ม
2-4 ท่าน 6,990 บาทต่อท่าน
5-6 ท่าน 5,990 บาทต่อท่าน
7-10 ท่าน 5,500 บาทต่อท่าน

DCM4 เชียงใหม่แอดเวนเจอร์ ม่อนแจ่ม จังเกิลโคสเตอร์ แม่กำปอง ดอยสุเทพ ล่องแพ 3 วัน 2 คืน
2-4 ท่าน 5,500 บาทต่อท่าน
5-6 ท่าน 5,250 บาทต่อท่าน
7-10 ท่าน 4,990 บาทต่อท่าน

ACM1เชียงใหม่ ขายดี 2017 หอคำหลวง-พระธาตุดอยคำ-ม่อนแจ่ม-ดอยอินทนนท์
2-4 ท่าน 5,500 บาทต่อท่าน

5-6 ท่าน 5,250 บาทต่อท่าน

7-10 ท่าน 4,990 บาทต่อท่าน

HCM8 เชียงใหม่ อินทนนท์เต็มสูตร พักบ้านแม่กลางหลวง กิ่วแม่ปาน ม่อนแจ่ม
2-4 ท่าน 6,500 บาทต่อท่าน
5-6 ท่าน 5,990 บาทต่อท่าน
7-10 ท่าน 5,500 บาทต่อท่าน

ECM5 เชียงใหม่สายบุญ วัดเจดีย์หลวง ดอยสุเทพ วัดอุโมงค์เถระ
4,990 บาทต่อท่าน

GCM7 เชียงใหม่ ปาย อ่างขาง ม่อนสน เขื่อนแม่งัด3 วัน 2 คืน
2-4 ท่าน 7,500 บาท ต่อท่าน
5-6 ท่าน 6,500 บาทต่อท่าน
7-10 ท่าน 5,500 บาทต่อท่าน

CCM3 เชียงใหม่ วันเดอร์แลนด์ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ– ไร่สตอเบอร์รี่ -น้ำพุร้อนสันกำแพง
2-4 ท่าน 4,990 บาทต่อท่าน
5-6 ท่าน 4,750 บาทต่อท่าน
7-10 ท่าน 4,500 บาทต่อท่าน
 
โปรแกรมทัวร์ เชียงราย 2 วัน 1 คืน

เชียงราย 2 วัน B21 วัดพระแก้ว ถ้ำปุ่มถ้ำปลา วัดพระธาตุผาเงา
2 -4 ท่าน (รถเก๋ง) ราคาท่านละ 3,500 บาท
5-10 ท่าน (รถตู้) ราคาท่านละ 3,500 บาท

เชียงราย 2 วัน A21 ไร่ชาฉุยฟง สามเหลี่ยมทองคำ แม่สาย
อัตราค่าบริการ 2 -4 ท่าน (รถเก๋ง) ราคาท่านละ 2,990 บาท

อัตราค่าบริการ 5-10 ท่าน (รถตู้) ราคาท่านละ 2,990 บาท

เชียงราย 2 วัน C21 เชียงราย ดอยแม่สลอง
อัตราค่าบริการ 2-4 ท่าน (รถเก๋ง) ราคาท่านละ 3,990 บาท
อัตราค่าบริการ 5-10 ท่าน (รถตู้) ราคาท่านละ 3,990 บาท

A4 เชียงรายดอยสวย ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า ชมไร่ชาดอยแม่สลอง ช้อปปิ้ง แม่สาย
อัตราค่าบริการ 2-4 ท่าน (รถเก๋ง) ราคาท่านละ 6,990 บาท
อัตราค่าบริการ 5-10 ท่าน (รถตู้) ราคาท่านละ 5,990 บาท

A3 เชียงราย ดอยแม่สลอง ตลาดชา ไร่ชา 101 แม่สาย สามเหลี่ยมทองคำ 3 วัน 2 คืน
อัตราค่าบริการ 2 - 4 ท่าน (รถเก๋ง) ราคาท่านละ5,990 บาท
อัตราค่าบริการ 5 - 10 ท่าน (รถตู้) ราคาท่านละ5,500 บาท

A2 มหัศจรรย์ เชียงราย วัดร่องขุ่น ไร่บุญรอด ไร่ชาฉุยฟง ช้อปปิ้งแม่สาย 3 วัน 2 คืน
อัตราค่าบริการ 2-4 ท่าน (รถเก๋ง) ราคาท่านละ 4,990 บาท
อัตราค่าบริการ 5-10 ท่าน (รถตู้) ราคาท่านละ 4,750 บาท

A1 เชียงรายขายดี ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า ดอยตุง แม่สาย
อัตราค่าบริการ 2-4 ท่าน (รถเก๋ง) ราคาท่านละ 5,990 บาท
อัตราค่าบริการ 5-10 ท่าน (รถตู้) ราคาท่านละ 5,500 บาท
 
โปรแกรมทัวร์ เชียงใหม่ - เชียงราย 3 วัน 2 คืน

DMR3 เชียงใหม่ อ่างขาง แม่สลอง แม่สาย 3 วัน 2 คืน
อัตราค่าบริการ 2-4 ท่าน (รถเก๋ง) ราคาท่านละ 7,500 บาท
อัตราค่าบริการ 5-6 ท่าน (รถ6 ทีนั่ง) ราคาท่านละ 6,990 บาท
อัตราค่าบริการ 7-10 ท่าน (รถตู้) ราคาท่านละ 5,990 บาท

BMR3เชียงใหม่ เชียงราย สวนราชพฤกษ์ ไร่บุญรอด ดอยแม่สลอง ตลาดชา 3 วัน 2 คืน
2-4 ท่าน 6,990 บาทต่อท่าน
5-6ท่าน 6,500 บาทต่อท่าน
7-10 ท่าน 5,500 บาทต่อท่าน

AMR3 เชียงใหม่ เชียงราย ดอยสุเทพ เขื่อนแม่สรวย ชมทะเลหมอก ภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น
อัตราค่าบริการ 2-4 ท่าน (รถเก๋ง) ราคาท่านละ 6,990 บาท
อัตราค่าบริการ 5-6 ท่าน (รถ6 ทีนั่ง) ราคาท่านละ 5,990 บาท
อัตราค่าบริการ 7-10 ท่าน (รถตู้) ราคาท่านละ 5,500 บาท

CRM3 เชียงราย - เชียงใหม่ ไร่ชาฉุยฟง ดอยอินทนนท์ สวนดอกไม้ดอยตุง แม่สาย
อัตราค่าบริการ 2-4 ท่าน (รถเก๋ง) ราคาท่านละ 6,990 บาท
อัตราค่าบริการ 5-6 ท่าน (รถ6 ทีนั่ง) ราคาท่านละ 5,990 บาท
อัตราค่าบริการ 7-10 ท่าน (รถตู้) ราคาท่านละ 5,500 บาท

PI21 เชียงใหม่ ปาย ห้วยน้ำดัง 2 วัน 1 คืน
2-4 ท่าน 4,500 บาทต่อท่าน
5-6 ท่าน 3,990 บาทต่อท่าน
7-10 ท่าน 3,500 บาทต่อท่าน

MS32 เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน
6-7 ท่าน 5,500 บาทต่อท่าน
8-10 ท่าน 4,990 บาทต่อท่าน
 
 
 
GCM7 เชียงใหม่ ปาย อ่างขาง ม่อนสน เขื่อนแม่งัด3 วัน 2 คืน
A3 เชียงราย ดอยแม่สลอง ตลาดชา ไร่ชา 101 แม่สาย สามเหลี่ยมทองคำ 3 วัน 2 คืน
A211 เชียงใหม่ ดอยุอินทนนท์ น้ำตกวชิรธาร ไร่องุ่นเอเดน ฯลฯ
MK21 (พักบ้านแม่กำปอง) ร้านกาแฟเดอะไจแอนท์ ดอยสุเทพ ดอยคำ 2 วัน 1 คืน
CCM3 เชียงใหม่ วันเดอร์แลนด์ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ– ไร่สตอเบอร์รี่ -น้ำพุร้อนสันกำแพง
 
 
โปรแกรมทัวร์ เที่ยวดอย นอนดอย 2 วัน 1 คืน

MJ21 _พักบนม่อนแจ่ม_เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม สวนสิริกิตต์ บ่อสร้าง ตลาดวโรรส 2 วัน 1 คืน
2-4 ท่าน 4,990 บาทต่อท่าน
5-6 ท่าน 4,500 บาทต่อท่าน
7-10 ท่าน 3,990 บาทต่อท่าน

AK21 _พักบนอ่างขาง_ เชียงใหม่-ดอยอ่างขาง-ถ้ำเชียงดาว-ม่อนแจ่ม 2 วัน 1 คืน
2-4 ท่าน 4,990 บาทต่อท่าน
5-6 ท่าน 4,500 บาทต่อท่าน
7-10 ท่าน 3,990 บาทต่อท่าน

MK21 (พักบ้านแม่กำปอง) ร้านกาแฟเดอะไจแอนท์ ดอยสุเทพ ดอยคำ 2 วัน 1 คืน
2-4(รถเก๋ง)ราคาท่านละ 3,990 บาท
5-6(รถ 6 ทีนั่ง)ราคาท่านละ 3,750 บาท
7-10(รถตู้) ราคาท่านละ 3,500 บาท

A211 เชียงใหม่ ดอยุอินทนนท์ น้ำตกวชิรธาร ไร่องุ่นเอเดน ฯลฯ
2-4(รถเก๋ง) ราคาท่านละ 3,990 บาท
5-6(รถ 6 ที่นั่ง) ราคาท่านละ 3,750 บาท
7-10(รถตู้) ราคาท่านละ 3,500 บาท
 
 
ซันสตาร์ ทราเวล บริการทัวร์นำเที่ยวภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ปาย และทัวร์สำหรับท่านที่อยากสัมผัสกับธรรมชาติ เที่ยวดอย นอนดอย ด้วยราคาและบริการที่คุณพึงพอใจ ปลอดภัยทุกเส้นทาง ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี เพียง 2 ท่านก็เดินทางได้ ในแบบกรุ๊ปส่วนตัว รับออกแบบเส้นทางตามความต้องการของท่าน หรือตามงบประมาณ กรุ๊ปเหมาหน่วยงานราชการ กรุ๊ปศึกษาดูงาน กลุ่มบริษัท หรือเอเจนซี่ ติดต่อขอราคาพิเศษได้ค่ะ

ติดต่อร่วมเดินทางกับเรา โทร. 053-013229 (สายตรง) 096-8677644 หรือ Line : 0968677644

Facebook Fanpage : ซันสตาร์ ทราเวล ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย

QR CODE LINE

TAT Licens
 
 
ซันสตาร์ ทราเวล ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ ร่วมเดินทางไปกับเรา
 

Sunstar Travel พาคุณสัมผัสเมืองเหนือ อุ่นใจทุกเมื่อในทุกเส้นทาง กับบริการที่แสนประทับใจ
  ซันสตาร์ ทราเวล Sun Star Travel  
 
 
   
     
  ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 229254 ครั้ง  
  @CopyRight All Reserv 2016-2017, Sun Star Travel ,Designed by : Chiangrai Enter Soft